KORIGOVANI RASPORED PREDAVANJA ZA V GODINU – IX SEMESTAR AKADEMSKE 2022/2023

FARMACEUTSKI FAKULTET

Studijski program: Farmacija integrisani I i II ciklus

V GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA IX SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23

PREDMET

Nastavnik

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
KLINIČKA BIOHEMIJA

Dr.sci.Nahida Srabović, vanr.prof.

Dr.sci. Nafija Serdarević, red.prof.

5/0/2

  15.30 – 17.30

A1 Kampus

13.30-16.30

A1 Kampus

    Nahida Srabović predavanja po rasporedu do 17.11.2022. i 08.12.2022. godine.

Blok nastava kod prof. Serdarević održat će se 11., 12. i 13.01.2023. godine od 8 sati u A1 Kampus)

FARMACEUTSKA BIOTEHNOLOGIJA

Dr.sci.Aida Smajlović, red.prof.

2/1/0

      13.30 – 15

A1 Kampus

   
FARMACEUTSKA ETIKA I ZAKONODAVSTVO

Nastavnik:

Dr.sci.Dušica Krajinović, red.prof.

dr.sci. Maida Šljivić Husejnović, doc.

2/0/0

17 – 18.30

Amfiteatar TF

 

 

        Blok nastava kod prof. Krajnović je 09.11. i 10.11. u A1 Kampu u terminima

9 -12

14 -20

KLINIČKA FARMACIJA

Dr.sci.Tijana Kovačević, docent.

Dr.sci. Merima Ibišević, doc.

2/1/0

        14.15 – 16.15

A1 Kampus

 Blok nastava od 8 sati u A1 Kampus 18.112022

19.22.2022.

09.12.2022.

10.12.2022

BIOHEMIJA LIJEKOVA

Dr.sci.Esmeralda Dautović, doc.

Dr.sci. Nahida Srabović, vanr.prof.

Dr.sci. Aida Smajlović, red.prof.

2/0/1

      10.30 -12

A1 Kampus

   
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA SA BIOSTATISTIKOM

Dr.sci.Aida Smajlović, red.prof.

2/0/0

    13.30-16.30

A1 Kampus

     
IMUNOHEMIJA SA OSNOVAMA IMUNOLOGIJE

Dr.sci. Adaleta Softić, vanr.prof.

Dr.sci. Damir Sabitović, doc.

2/0/1

    12 – 13.30

A1 Kampus

 

     
KONTROLA KVALITETA BIOFARMACEUTIKA

(izborni)

Dr.sci.Nahida Srabović, vanr.prof.

Dr.sci. Amra Džambić, doc. 2/0/0

      12 – 13.30

A1 Kampus

 

   

 

PETA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  IX SEMESTAR AKADEMSKA 2022/2023

PREDMET

Fond sati (P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE

   (L)

KLINIČKA BIOHEMIJA

Dr.sci.Nahida Srabović, vanr..prof.

5/0/2

  Laboratorij za Biohemiju, MF (prvih 7 sedmica)

Zavod za Biohemiju, UKC Tuzla

 

Anja Divković,str.pr.

Emir Trnačević, str.pr.

 

K1 i K2 Ponedeljak 18.30 – 20

K3 i K4 Srijeda 16.30- 18

K5 i K6 Srijeda 18 – 19.30

FARMACEUTSKA BIOTEHNOLOGIJA

Dr.sci.Aida Smajlović, red.prof.

2/1/0

Laboratorij za Biohemiju, MF

 

Alen Hatkić, ass.

 

T1 i T2 Srijeda 8 -9.30 (grupe se izmjenjuju svake druge sedmice)

 

 

 
KLINIČKA FARMACIJA Dr.sci.Tijana Kovačević, vanr.prof.

2/1/0

Sala 60, TF

Una Suljić, v.ass.

 

T1 Subota  10 -11.30 (svake druge subote dva časa)

T2 Subota 11.30 -13 (svake druge subote dva časa)

 
BIOHEMIJA LIJEKOVA

Dr.sci.Esmeralda Dautović, docent

2/0/1

  Zavod za Biohemiju, UKC Tuzla

 

Emir Trnačević, str.pr.

 

K1 Petak 8 -9

K2 Petak 9 -10

K3 Petak10 -11

K4 Petak 11- 12

K5 Petak 12 – 13

K6 Petak 13 -14

 

IMUNOHEMIJA SA OSNOVAMA IMUNOLOGIJE

Dr.sci. Adaleta Softić, vanr.prof.

2/0/1

  Poliklinika za laboratorijsku dijagnotiku, UKC Tuzla

 

Damir Sabitović, doc.

 

L4 Petak 11-12

L3 Petak 12 -13

L2 Petak 13 – 14

L1 Petak 14 -15