KORIGOVANI RASPORED PREDAVANJA ZA IV GODINU – VII SEMESTAR AKADEMSKE 2022/2023

FARMACEUTSKI FAKULTET

Studijski program: Farmacija integrisani I i II ciklus

IV GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA VII SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23

PREDMET

Nastavnik

(fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
FARMAKOGNOZIJA I

Dr.sci. Ermina Cilović Kozarević, doc.

3/0/3

        7.45-10.15

A1 Kampus

 

 
FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I

Dr.sci.Merima Ibišević, doc.

4/0/3

 

14 – 17

Amfiteatar FTOS

         
FARMAKOLOGIJA I

Dr.sci. Mensura Aščerić, red.prof.

3/0/2

        10.15 – 12.45

A1 Kampus

 
TOKSIKOLOGIJA SA ANALITIKOM I

Dr.sci.Maida Šljivić Husejnović, doc.

3/0/2

        14 – 16.30

Amfiteatar TF

 
Fitoterapija (izborni)

Dr.sci. Ermina Cilović Kozarević, doc.

2/0/0

17 -18.30

FTOS, učionica

       

 

 
BIOHEMIJA RAKA

(izborni)

Dr.sci.Adaleta Softić,vanr.prof.

Dr.sci. Esmeralda Dautović, docent.

2/0/0

17 -18.30

FTOS, učionica

         

ČETVRTA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  VII  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23

PREDMET AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
FARMAKOLOGIJA I

3/0/2

 

Semir Adžajlić

Tarik Bujaković

 

 

L1 Subota 16- 18 sala 60 TF

L2 Subota 18- 20 sala 60 TF

L3 Subota 12 – 14 sala 60 TF

L4 Subota 14 – 16 sala 60 TF

L5 Subota 10 -12 sala 60 TF

L6 Subota 8 – 10 sala 60 TF

FARMAKOGNOZIJA I

3/0/3

Laboratorij 7, FRMF

 

Lamija Kolarević, ass.

Lejla Mekić, ass.

Nina Delić, str.pr.

 

L1 Utorak 16 -17.30

L2 utorak 17.30 -19

L3 Srijeda 8 – 10.30

L4 Srijeda 10.30 -13

L5 Srijeda 16 – 17.30

L6 Srijeda 17.30 – 19

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I

4/0/3

Laboratorij 11, FRMF

 

Dženeta Akeljić, ass.

Enida Karić, v.ass.

 

L1 Ponedeljak 10.30 -13

L2 Ponedeljak 8 – 10.30

L3 Srijeda 10.30 -13

L4 Srijeda 8 – 10.30

L5 Petak 16.30 – 19

L6 Četvrtak 16.30 -19

 

 

TOKSIKOLOGIJA SA ANALITIKOM

3/0/2

Laboratorij 6, FRMF

 

Azra Suljić, ass.

Arnela Halilović, ass.

Ivana Pranjić, str.pr.

 

L1 Petak 16-17.30

L2 Petak 17.30 -19

L3 Srijeda 16- 17.30

L4 Srijeda 17.30 – 19

L5 Subota  8 – 9.30

L6 Subota 10 – 11.30