KORIGOVANI RASPORED PREDAVANJA ZA III GODINU – V SEMESTAR AKADEMSKE 2022/2023

FARMACEUTSKI FAKULTET

Studijski program: Farmacija integrisani I i II ciklus

III GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA V  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23

PREDMET

Nastavnik

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
MIKROBIOLOGIJA

Dr.sci.Fatima Numanović, red.prof.

Dr.sci. Nijaz Tihić, vanr.prof.

Dr.sci. Merima Gegić, doc.

3/0/2

        14 – 16.30

Amfiteatar FTOS

 

 
BIOHEMIJA

Dr.sci.Nahida Srabović, vanr.prof.

Dr.sci. Esmeralda Dautović, doc.

Adaleta Softić, vanr.prof.

5/0/3

  10.30 – 14.30

A1 Kampus

       
FARMACEUTSKA HEMIJA I

Dr.sci. Amra Džambić, doc.

4/0/4

    14 -17

Amfiteatar FTOS

     
ANALIZA I KONTROLA LIJEKOVA I

Dr.sci.Maida Šljivić Husejnović, doc.

Dr.sci. Amra Džambić, docent

2/0/2

        17 – 18.30

Amfiteatar TF

 
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI (izborni)

Dr.sci.Merima Ibišević, doc.

2/0/0

    17.30 – 19

Sala 4, TF

     
DIZAJN I MODELIRANJE LIJEKOVA (izborni)

Dr.sci. Amra Džambić, doc.

2/0/0

        11.30 -13.00

Lab 6, FRMF

 

 

 

 

TREĆA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  V  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2020/21

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
MIKROBIOLOGIJA

30/2

Zavod za Mikrobiologiju, UKC Tuzla

 

Alma Imamović

Amela Bećirović

Dijana Hadžić

 

L1 Četvrtak  8 – 9.30

L2 Četvrtak  12.30 -14

L3 četvrtak 9.30 – 11

L4 Četvrtak 11 – 12.30

L5 Četvrtak 14 – 15.30

BIOHEMIJA

5/0/3

Laboratorij za biohemiju, MF

 

Alen Hatkić, ass.

Arnela Moranjkić, ass.

Asja Šarić, ass.

 

L1 i L5 utorak 16.15 – 18.30

L2 i L3 utorak 14 – 16.15

L4 ponedeljak 8 – 10.15

 

FARMACEUTSKA HEMIJA I

4/0/4

Laboratorij br.8, FRMF

 

Demir Bjelošević, ass.

Nermina Hadžić, str.pr.

 

L1 Četvrtak 16 – 19

L2 Četvrtak 8 – 11

L3 Srijeda 8 – 11

L4 Utorak 15.15 – 18.15

L5 Ponedeljak 15 – 18

 

ANALIZA I KONTROLA LIJEKOVA I

2/0/2

Laboratorij 8, FRMF

 

Azra Suljić, ass.

Arnela Halilčević, ass.

Alma Salkić, str.pr.

 

L1 Ponedeljak 16-17.30

L2 Utorak 16 -17.30

L3 Utorak 17.30- 19

L4 Četvrtak 16-17.30

L5 Četvrtak 17.30 – 19