Obavještenje o odbrani projekta doktorske disertacije mr.ph. Monike Rustemović Čorbić

UNIVERZITET U TUZLI

FARMACEUTSKI FAKULTET

Tuzla, 13.07.2022. godina

 

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli Vijeće doktorskog studija

 

                                                                            O B J A V L J U J E

 

Mr. ph. Monika RustemovićČorbić javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

„Ispitivanje uticaja terapije statinima na modulaciju hepatičkog metabolizma glukoze kroz kliničko istraživanje i in vitro studiju na HEPG2 ćelijskoj liniji“

 

u četvrtak 21.07.2022. godine u Sali za sjednice (dekanat) Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10 sati pred Komisijom u sastavu:

 

  1. dr. sci. Aida Smajlović, redovni profesor, uža naučna oblast „Biohemija“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
  2. dr. sci. NahidaSrabović, vanredni profesor, uža naučna oblast „Biohemija“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
  3. dr. sci. Esmeralda Dautović, docent, uža naučna oblast „Biohemija“, član.

 

Pristupjavnosti je slobodan.