Obavještenje za učenike

U skladu s Procedurom za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli kriterij po osnovu eksterne mature vrednuje se sa najviše 5 bodova. Pravilnikom o polaganju maturskog ispita Detaljnije

IQPharm Open Days

Open Days IQPharm otvoreni dani će biti organizovani 7. i 8. marta na Farmaceutski fakultet Univerzitet u Tuzli, a 9. i 10. marta na Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Ciljevi ovog događaja su: Prezentacija Erasmus+ projekta za podizanje kapaciteta Detaljnije

IQPharm Open Days

IQPharm Open Days IQPharm otvoreni dani će biti organizovani 7. i 8. marta na Farmaceutski fakultet Univerzitet u Tuzli, a 9. i 10. marta na Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Ciljevi ovog događaja su: Prezentacija Erasmus+ projekta za podizanje Detaljnije