Lista kandidata koji nisu stekli pravo upisa na treći ciklus studija

UNIVERZITET U TUZLI

FARMACEUTSKI FAKULTET

Broj: 02/13-5664-1/21-1

Tuzla, 21.10.2021. godine

 

Na osnovu člana 122. stav 1. tačka x) Statuta JU Univerzitet u Tuzli i Konkursa za upis studenata na treći ciklus studija na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21, Naučno-nastavno vijeće Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli na II (drugoj) vanrednoj sjednici održanoj dana 21.10.2021. godine donijelo je

 

                                                                                                                         O D L U K U

                                                                                                                                    I

Utvrđuje se  lista kandidata koji nisu stekli pravo upisa na treći ciklus studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini, Studijski program Farmaceutske znanosti kako slijedi:

 

Red. br. STUDIJSKI PROGRAM

FARMACEUTSKE ZNANOSTI

Red. br. PREZIME I IME KANDIDATA
1. ANDREA ĐOJIĆ

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDAVAJUĆA NNV-a

_____________________

dr.sc. Aida Smajlović, vanr.prof.

Dostaviti:

1 x Oglasna ploča

1 x Studentska služba

1 x Ured za nastavu i studentska pitanja

1 x Studentska služba

1 x dosije sjednice