Obavještenje o javnoj odbrani projekta doktorske disertacije mr.ph. Enide Karić

UNIVERZITET U TUZLI

FARMACEUTSKI FAKULTET

Tuzla, 19.10.2021. godina

 

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

 

    O B J A V L J U J E

 

Mr.ph. Enida Karić  javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

„ISPITIVANJE FIZIKALNO-HEMIJSKIH SVOJSTAVA, AKTIVNOSTI I STABILNOSTI FORMULACIJA U/V KREMA SA DODATKOM α-ARBUTINA I EKSTRAKTA TRATINČICE (Bellis perennis L.)“

u ponedjeljak  25.10.2021. godine u Sali za sjednice (dekanat) Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11 sati.

pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Adaleta Softić, vanredni profesor, uža naučna oblast „ Biohemija“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
  2. dr. sci. Saša Pilipović, vanredni profesor, uža naučna oblast „ Farmaceutska tehnologija“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
  3. dr. sci. Merima Ibišević, docent, uža naučna oblast „ Farmaceutska tehnologija“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

 

Pristup javnosti je slobodan.