Raspored predavanja i vježbi V semestar ak. 2021/22. – III godina studija

FARMACEUTSKI FAKULTET

Studijski program: Farmacija integrisani I i II ciklus

 

III GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA V  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2021/22

 

PREDMET

Nastavnik

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
MIKROBIOLOGIJA

Dr.sci.Fatima Numanović, red.prof.

Dr.sci. Nijaz Tihić, vanr.prof.

Dr.sci. Merima gegić, doc.

3/0/2

      13 – 16

 

A1 Kampus

   
BIOHEMIJA

Dr.sci.Zlata Mujagić, red.prof.

Dr.sci.Nahida Srabović, vanr.prof.

Dr.sci. Esmeralda Dautović, doc.

5/0/3

     

 

 14-18:30

A1 Kampus

 
FARMACEUTSKA HEMIJA I

Dr.sci. Miralem Smajić, doc.

4/0/4

16 – 20

A1 Kampus

         
ANALIZA I KONTROLA LIJEKOVA I

Dr.sci.Maida Šljivić Husejnović, doc.

2/0/2

13 – 14.30

A1 Kampus

         
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA U FARMACIJI (izborni)

Dr.sci.Merima Ibišević, doc.

2/0/0

14.30 – 16

A1 Kampus

         
DIZAJN I MODELIRANJE LIJEKOVA (izborni)

Dr.sci. Miralem Smajić, doc.

Dr.sci. Majda Srabović, vanr.prof.

Melita Huremović, vanr.prof.

2/0/0

  16.30-18

Amfiteatar

FTOS

       

 

 

 

III GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  V  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2020/21

 

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
MIKROBIOLOGIJA

30/2

Zavod za mikrobiologiju,UKC Tuzla

 

Alma Imamović

Amela Bećirović

Dijana Hadžić

 

L5 petak 8 -9.30

L2 petak 9.30 – 11

L3 petak 11 – 12.30

L4 petak 12.30 -14

L1 petak 14 -15.30

 

BIOHEMIJA

5/0/3

Laboratorij za Biohemiju, Medicinski fakultet

 

Alen Hatkić

Anja Divković

 

L1 srijeda 12.30 -14.30

L2 srijeda 14.30 -16.30

L3 utorak 14.30 -16.30

L4 srijeda 14.30 – 16.30

L5 utorak 14.30 -16.30

 

FARMACEUTSKA HEMIJA I

4/0/4

Laboratorij 8, FRMF (zgrada Tehnološkog fakulteta)

 

Amra Džambić

Miralem Smajić

 

L1 ponedeljak 8 -11

L2 srijeda 16.30 -20

L3 utorak 8 -11

L4 utorak 12- 16

L5 srijeda 8 -11

ANALIZA I KONTROLA LIJEKOVA I

2/0/2

Laboratorij 6, FRMF (zgrada Tehnološkog fakulteta)

 

Semir Mujezinović

 

L1 srijeda 16 -17.30

L2 četvrtak 17.30 -19

L3 četvrtak 16 -17.30

L4 srijeda 17.30 -19

L5 petak 16.30 -17