Raspored predavanja i vježbi III semestar ak. 2021/22. – II godina studija

FARMACEUTSKI FAKULTET

Studijski program: Farmacija integrisani I i II ciklus

 

II GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA  III  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2021/22

PREDMET

Nastavnik

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
ANALITIČKA HEMIJA II

Dr.sci.Mersiha Suljkanović, vanr.prof.

2/0/2

  17.30 – 19

Online

       
FIZIOLOGIJA

Dr.sci. Farid Ljuca, red.prof.

4/0/2

  14 -17.30

Online

 

       
ORGANSKA HEMIJA I

Dr.sci. Snježana Marić, red.prof.

3/0/2

        8 -10.30

Online

 
FIZIKALNA HEMIJA

Dr.sci. Husejin Keran, red..prof.

3/0/1

        14 – 17

Online

 
INSTRUMENTALNA FARMACEUTSKA ANALIZA

Dr.sci. Maida Šljivić Husejnović, doc.

Dr.sci. Amra Selimović, doc.

3/0/2

15 – 18

Online

         
NOMENKLATURA ORGANSKIH FARMACEUTIKA (izborni)

Dr.sci. Snježana Marić, red.prof.

2/0/0

18 – 19.30

Online

         
PRIMJENA TERMIČKE ANALIZE U FARMACIJI (izborni)

Dr.sci.Indira Šestan, vanr.prof.

Dr.sci. Amra Bratovčić, vanr.prof.

           

 

Prema odluci  NNV-a Farmaceutskog fakulteta iz mjeseca decembra predavanja se održavaju online prema već objavljenome rasporedu. 

 

DRUGA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  III  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2021/22

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
ORGANSKA HEMIJA I

3/0/2

Laboratorij za Organsku hemiju, lab.107, Tehnološki fakultet

 

Edina Husejnović

L1 utorak 11 -13

L2 četvrtak 9 -11

L3 srijeda 11-13

L4 petak 11 -13

L5 ponedeljak 9 -11

L6 ponedeljak 11 -13

FIZIOLOGIJA

4/0/2

Laboratorij za Fiziologiju, Medicinski fakultet

Sami Jusupović

L1 ponedeljak 8 – 10

L2 ponedeljak 10 -12

L3 četvrtak 8 – 10

L4 četvrtak  10 -12

L5 četvrtak 12 – 14

L6 četvrtak 14 – 16

ANALITIČKA HEMIJA II

3/0/2

Laboratorij za Analitičku hemiju Tehnološki fakultet

Edita Bjelić

Hodžić Selmina

 

L1 ponedeljak 8-10

L2 ponedeljak 10-12

L3 četvrtak 8 -10

L4 četvrtak 10 -12

L5 petak 12-14

L6 četvrtak 12-14

FIZIKALNA HEMIJA

3/0/1

Laboratorij za Fizikalnu hemiju Tehnološki fakultet

Edisa Ahmetović

Almedin Mujanović

 

L1 utorak 8 -9

L2 utorak 9 -10

L3 utorak 10 -11

L4 utorak 11 -12

L5 srijeda 16 -17

L6 srijeda 17 -18

INSTRUMENTALNA FARMACEUTSKA ANALIZA

3/0/2

Laboratorij za Analitičku hemiju Tehnološki fakultet

Halid Junuzović

 

L1 srijeda 12 -14

L2 srijeda 14 -16

L3 ponedeljak 8 -10

L4 ponedeljak 10 -12

L5 ponedeljak 12 -14

L6 srijeda 10 -12