Raspored predavanja i vježbi I semestar ak. 2021/22. – I godina studija

FARMACEUTSKI FAKULTET

(Studijski program: Farmacija integrisani I i II ciklus)

 

I GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA  I  SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022

PREDMET

Nastavnik

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
MATEMATIKA

Dr.sci. Zehra Nurkanović, red.prof.

3/2/0

      17.30 – 20

Online

   
OPĆA HEMIJA SA STEHIOMETRIJOM

Dr.sci. Aida Crnkić, red.prof.

3/2/2

        10.30 – 13

Online

 
BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM

Dr.sci.Vesna Hadžiavdić, vanr.prof.

3/1/2

  14 – 16.30

Online

       
INFORMATIKA

Dr.sci. Zekerijah Šabanović, vanr.prof.

2/0/1

      16 -17.30

Online

   
UVOD U FARMACIJU

Dr.sci.Esmeralda Dautović, doc.

1/0/0

       08:30-09-30

Online

 

 

 
NAUKA O PREHRANI (izborni)

Dr.sci. Midhat jašić, red.prof.

2/0/0

        15.30 – 17

Online

 
MOLEKULARNO BIOHEMIJSKE METODE U FARMACIJI (izborni)

Dr.sci.Adaleta Softić, vanr.prof.

2/0/0

        14 – 15.30

Online

 
OKOLIŠNA TOKSIKOLOGIJA (izborni)

Dr.sci. Maida Šljivić Husejnović, doc.

2/0/0

    12 -13.30

Online

     


Prema odluci  NNV-a Farmaceutskog fakulteta iz mjeseca decembra predavanja se održavaju online prema već objavljenome rasporedu. 

 I GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  I  SEMESTAR AKADEMSKA 2021/2022

 

PREDMET

Fond sati (P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE

   (L)

MATEMATIKA

3/2/0

Atiković Edina

A2 petak 17 – 18.30 A1 Kampus

A3 petak 18.30 -20 A1 Kampus

 

Hrnjić Adnan

A1 subota 9 – 13 svake druge subote učinica 4 Tehnološki fakultet

OPĆA HEMIJA SA STEHIOMETRIJOM

3/2/2

 

 

 

Jasmina Dedić

Mirzeta Saletović

 

 

A1 ponedeljak 11.30 -13 Tehnološki fakultet

A2 ponedeljak 15 – 16.30 Tehnološki fakultet

A3 ponedeljak 16.30 -18 Tehnološki fakultet

 

Laboratorij za Opću i neorgansku hemiju (lab. 106), Tehnološki fakultet

 

Jasmina Dedić

Mirzeta Saletović

 

L1 ponedeljak 8 – 9.30

L2  ponedeljak 9.30 -11

L3 ponedeljak 12- 13.30

L4 ponedeljak 13.30- 15

L5 utorak 11 -12.30

L6 utorak 12.30 – 14

BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM

3/1/2

Selma Baćinović

Suada Cipurković

 

A1 subota 8 -9 A1 Kampus

A2 subota 9- 10 A1 Kampus

A3 subota 10 -11 A1 Kampus

Selma Baćinović

Suada Cipurković

 

L1 srijeda 13.30 – 15 lab 51 Tehnološki fakultet

L2 srijeda 13.30 – 15 lab 49 Tehnološki fakultet

L3 srijeda 15 -17.30 lab 51 Tehnološki fakultet

L4 srijeda 15 -17.30 lab 49 Tehnološki fakultet

L5 srijeda 17.30 -19 lab 51 Tehnološki fakultet

L6 srijeda 19 -20.30 lab 51 Tehnološki fakultet

INFORMATIKA

2/0/1

 

 

 

 

Računarska sala 79, RGGF

Amir Mahmutović

Ahmed Begić

 

L1 ponedeljka 18 -19.30

L2 srijeda 18 -19.30

 

L3 ponedeljka 7 – 8.30 svake druge sedmice

L4 ponedeljak 8.30 -10 svake druge sedmice

 

 

L5 ponedeljka 7 – 8.30 svake druge sedmice

L6 ponedeljak 8.30 – 10 svake druge sedmice