Raspored predavanja i vježbi VII semestar ak. 2021/22. – IV godina studija

FARMACEUTSKI FAKULTET

Studijski program: Farmacija integrisani I i II ciklus

 

IV GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA VII SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2021/22

PREDMET

Nastavnik

(fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
FARMAKOGNOZIJA I

Dr.sci. Ermina Cilović Kozarević, doc.

3/0/3

    8 – 11

A1 Kampus

     
FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I

Dr.sci.Merima Ibišević, doc.

4/0/3

 

    15.45 – 19

Amfiteatar, FTOS

     
FARMAKOLOGIJA I

Dr.sci. Mensura Aščerić, red.prof.

3/0/2

    11 – 14

A1 Kampus

     
TOKSIKOLOGIJA SA ANALITIKOM I

Dr.sci.Maida Šljivić Husejnović, doc.

3/0/2

  11-14

A1 Kampus

       
Fitoterapija (izborni)

Dr.sci. Ermina Cilović Kozarević, doc.

2/0/0

  14-15:30

A1 Kampus

       
BIOHEMIJA RAKA

(izborni)

Dr.sci.Adaleta Softić,vanr.prof.

Dr.sci. Zlata Mujagić, red.prof.

2/0/0

    14 – 15.30

Amfiteatar, A1

     

ČETVRTA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  VII  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2021/22

 

PREDMET AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
FARMAKOLOGIJA I

3/0/2

  Zavod za Farmakologiju, Medicinski fakultet

 

Semir Adžajlić

 

L1 subota 8 -10

L2 subota 10 -12

L3 subota 12 -14

L4 subota 14-16

 

FARMAKOGNOZIJA I

3/0/3

  Laboratorij 7, FRMF (Tehnološki fakultet)

 

Nina Delić

Jasna Hukić

Armina Bilalić Bukvić

 

L1 utorak 16 -18.30

L2 ponedeljak 8 -10.30

L3 petak 14 – 16.30

L4 utorak 8 -10.30

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I

4/0/3

  Laboratorij 11, FRMF (Tehnološki fakultet)

 

Enida Karić

Mirza Šrndić

 

L1 ponedeljak 9 -12

L2 ponedeljak 12 -15

L3 četvrtak 13 -16

L4 petak 9 -1

TOKSIKOLOGIJA SA ANALITIKOM

3/0/2

  Laboratorij 8, FRMF (Tehnološki fakultet)

 

Halida Mahmutbegović

Nermina Hadžić

 

L1 Ponedeljak 15.30 – 17

L2 Ponedeljak 17 -18.30

L3 Utorak15.30 -17

L4 Četvratk 15.30 -17