Prijem brucoša na Farmaceutskom fakultetu

Na Farmaceutskom fakultetu dana 04.10.2021. godine održan je prijem brucoša za akademsku 2021/22. godinu.

Studentima su se obratile i poželjele dobrodošlicu Dekanica dr.sci. Adaleta Softić, vanr.prof, prodekanica za nastavu i studentska pitanja dr.sci. Nahida Srabović, vanr.prof i prodekanica za naučnoistraživački rad dr.sci. Aida Smajlović, vanr.prof.