Spisak studenata I godina ak. 2021/22

UNIVERZITET U TUZLI

Farmaceutski fakultet

Tuzla, 04.10.2021. godine

 

I GODINA

Red.
br.
Prezime Ime Grupe za predavanja H Grupe za laboratorijske vježbe L Grupe za auditorne vježbe A
AHMETAGIĆ VEHIDA H1 L1 A1
ALIĆ MAIDA
BABAJIĆ ELEZ
BAJRIĆ AJLA
BAŠIĆ AJNA
BEHADEROVIĆ ARMINA
BEHADEROVIĆ AMINA
BEŠIĆ AZRA
BILALIĆ EDIN
BIŠČEVIĆ LEJLA
BULJUBAŠIĆ NERMA
CENA ASIJA
ČELIKOVIĆ IRMA
ČOKIĆ MUHAMED
ĆORIĆ MELISA
DELIĆ ELDINA L2
DELIĆ EDINA
DŽINIĆ AJLA
ĐUĐA SUKEJNA
FEJZIĆ ALMEDINA
GALČEVIĆ LEJLA
HADŽIMEHMEDOVIĆ DŽEJLANA
HALILOVIĆ DALILA
HASANHODŽIĆ AMNA
HASANOVIĆ AMINA
HASANOVIĆ ADISA
HASIĆ SELMA
HASIĆ AMINA
HODŽIĆ DŽENANA
HODŽIĆ HASIJA L3 A2
HOTOVIĆ NIHADA
HRNČIĆ AMELA
HURIĆ BELMA
HURIĆ AJLA
HURTIĆ LEJLA
HUSKIĆ ADNANA
IBRIŠIMOVIĆ SELMA
ISLAMOVIĆ AJLA
JOVANOVIĆ VANJA
KARIĆ MEDIHA
KOPIĆ AZRA
KOVAČEVIĆ ADINA
LJUBUNČIĆ AMRA
MAHMUTOVIĆ BELMA
MALKIĆ ŠEJLA H2 L4
MEDIĆ AJLA
MEHANOVIĆ ADNA
MEHMEDOVIĆ EDINA
MOČIĆ ALMA
MUFTIĆ MUHIDINA
MUHAMEDBEGOVIĆ LAMIJA
MUJČINOVIĆ AJLA
MUJIĆ ALMINA
MUJKANOVIĆ ELMIR
MURATOVIĆ NAIDA
MURATOVIĆ AJLA
MUSTAFIĆ ERNA
MUŠANOVIĆ ADNA
NALIĆ AMILA
NUHIĆ ALMA L5 A3
NURKIĆ HASAN
OKANOVIĆ BELMA
OSMANBEGOVIĆ LEJLA
OSMIĆ ENISA
PADŽIĆ OMER
PEJIĆ LEON
PEPIĆ DŽANA
PEPIĆ KENAN
PEŠTALIĆ AMINA
POLJIĆ BELMA
REDŽIĆ ADNA
REJZOVIĆ LEA
SALKANOVIĆ AJLA
SALKIĆ ALMA L6
SARVAN DŽENANA
SELIMOVIĆ EMINA
SENDIĆ EMIL
SLOMIĆ LAMIJA
SOFTIĆ LEJLA
ŠABIĆ SANITA
ŠARIĆ NUDŽEJLA
TERZIĆ NADINA
TOKIĆ TIJANA
TOSKIĆ ALMA
TURBIĆ HARISA
TURIĆ JASMIN
ZULIĆ ADNA

 

 

Napomena

H1 i H2  -grupe za predavanja. Izmjenjuju se svake druge sedmice.

L1, L2, L3, L4, L5 i L6 – grupe za laboratorijske vježbe. Vježbe prema rasporedu.

A1 (L1 +L2), A2 (L3 + L4), A3 (L5 + L6) – grupe za auditorne vježbe, slušaju po rasporedu.

Predstavnik godine: Asija Cena 060 34 28 989

                                                                           

 

                                                                             Prodekan za nastavu i studentska pitanja

                                                                            Dr.sci. Nahida Srabović, vanr.prof.