Alumni Farmaceutskog fakulteta i student III Ciklusa studija mr.ph. Alisa Tursunović

Da Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli pruža široke mogućnosti zaposlenja i stručnog napredovanja potvrđuje i naš sljedeći alumni. Danas vam s ponosom predstavljamo našu bivšu studenticu integrisanog I i II ciklusa i trenutnu studenticu III ciklusa studija mr. ph. Alisu Tursonović.

Mr ph. Alisa Tursunović, licencirani akupunkturolog-rođena je 30.10.1985. godine u Srebreniku. Srednju Medicinsku školu završila je 2004. godine. Iste godine upisuje integrisani I i II ciklus studija na Farmaceustkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Diplomski rad je odbranila 2011. godine i stekla zvanje magistar farmacije. Stručni ispit za magiste farmacije pri Federalnom ministarstvu zdravstva položila je 2012. godine.

U periodu od 2012.-2016. godine radi kao magistar farmacije u PZU „Medex-pharm“. 2013. godine upisuje III ciklus studija- Doktorki studij na Farmaceustkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Položila je sve ispite na doktorskom studiju sa prosječnom ocjenom 8.2.

Projekat doktorske disertacije pod nazivom „Uticaj magnezija i dekokta Equisetum arvense na osteopeniju kod žena u menopauzi“ odbranila je 03.03.2016. godine. U Zagrebu 2016. godine upisuje akupunkturu i cupping terapije, te 2017. godine postaje licencirani akupunkturolog.

Od 01.05.2016. godine je osnivač i direktor PZU apoteke i poliklinike „Vitis pharm“. Autor je i koautor 8 stručnih radova. Učestvovala je u velikom broju simpozija, kongresa i seminara. Govori engleski jezik. Nosilac je crnog pojasa-majstor karatea. Udata, majka dvoje djece.