Ispitni termini Septembarski rok – V godina

Univerzitet u Tuzli

Farmaceutski fakultet

Tuzla, 21.07.2021.

 

ISPITNI TERMINI – V GODINA STUDIJA

Akademska godina 2020/2021

PREDMET Septembarski ispitni rok I Septembarski ispitni rok II
Klinička biohemija II 01.09.2021.

10 sati

Lab za Biohemiju MF

22.09.2021.

10 sati

Lab za Biohemiju MF

Farmaceutska biotehnologija 31.08.2021.

14 – 16

A1 Kampus

21.09.2021.

14- 16

A1 Kampus

Farmaceutska etika i zakonodavstvo 28.08.2021.

10 sati

Lab 11, FRMF

18.09.2021.

10 sati

Lab 11, FRMF

Klinička farmacija i farmaceutska njega 02.09.2021.

10 sati

Lab 11, FRMF

25.09.2021.

10 sati

Lab 11, FRMF

Biohemija lijekova 30.08.2021.

10 sati

Lab za Biohemiju MF

20.09.2021.

10 sati

Lab za Biohemiju MF

Metodologija istraživanja sa biostatistikom 24.08.2021.

8 – 10

A3 Kampus

14.09.2021.

8 – 10

A3 Kampus

Imunohemija sa osnovama imunologije 27.08.2021.

10 sati

Lab za Biohemiju MF

17.09.2021.

10 sati

Lab za Biohemiju MF

Farmaceutski menadžment 23.08.2021.

Javiti se odgovornom nastavniku radi utvrđivanja tačnih termina polaganja

13.09.2021.

Javiti se odgovornom nastavniku radi utvrđivanja tačnih termina polaganja

Kontrola kvaliteta biofarmaceutika 23.08.2021.

Javiti se odgovornom nastavniku radi utvrđivanja tačnih termina polaganja

13.09.2021.

Javiti se odgovornom nastavniku radi utvrđivanja tačnih termina polaganja

NAPOMENA: Predstavnik studenata studijske godine dužan je u dogovoru sa predmetnim nastavnikom napraviti spisak studenata po grupama u skladu važećim epidemiološkim mjerama, te u skladu sa raspoloživim vremenom napraviti raspored polaganja po grupama.