Alumni Farmaceutskog fakulteta i student III Ciklusa studija mr.ph. Almedina Karabašić

Činjenicu da je Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli priznat u EU, te da naši studenti stiču znanje, praktične vještine i kompetencije za samostalan rad i izvan granica BiH potvrđuju naši alumniji. Jedan od njih je i mr. ph. Almedina Karabašić, naša bivša studentica integrisanog studija, ali i trenutna studentica doktorskog studija. Pročitajte njenu biografiju u nastavku i uvjerite se u prethodno napisano.

Almedina (Džinić) Karabašić rođena 29.07.1987. u Tuzli. Osnovnu školu i Gimnaziju završava u Tuzli kao najbolji učenik svoje generacije. Nakon gimnazije upisuje Farmaceutski fakultet u Tuzli. Nakon završetka fakulteta odrađuje pripravnički staž u „Gradskim apotekama“ Tuzla, gdje i ostaje radit do augusta 2017. Ubrzo nakon polaganja pripravničkog staža postaje rukovodilac jedne od apoteka.

U međuvremenu upisuje doktorski studij u Tuzli i trenutno je u fazi izrade doktorske disertacije. Ima nekoliko objavljenih stručnih radova u stručnim časopisima.

U septembru 2017. sa porodicom napušta Bosnu i Hercegovinu i odlazi u Njemačku. U pokraini Baden-Wurtemberg polaže stručni jezik C1 i nakon toga ispit za sticanje licence. Trenutno je na edukaciji kako bi postala stručni savjetnik u apoteci za medikaciju starijih osoba.

Govori njemacki, engleski i španski jezik. Udata i ima jednu kćerku.