Alumni Farmaceutskog fakulteta i student III Ciklusa studija mr.ph. Semir Čeliković

Činjenicu da je Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli priznat u EU, te da naši studenti stiču znanje, praktične vještine i kompetencije za samostalan rad i izvan granica BiH potvrđuju naši alumniji. Jedan od njih je i mr ph. Semir Čeliković, naš bivši student integrisanog studija, ali i trenutni student doktorskog studija. Pročitajte njegovu biografiju u nastavku i uvjerite se u prethodno napisano.

Čeliković Semir, rodjen 19.01.1987 godine u Bijeljini. Pohađao sam Ekonomsku srednju školu u periodu od 2002-2006. godine. Farmaceutski fakultet na Univerzitetu u Tuzli sam upisao 2006. godine i isti završio 2013. godine. Nakon završetka fakulteta odradio sam pripravnicki staz u Apoteci “OS-Pharm” u Teočaku. Iste godine sam položio i državni ispit i započeo radni odnos u Saveznoj republici Njemačkoj.

Od 2013-2016. godine sam radio i vodio “HOF APOTHEKE” u Freising-u (Bayern), a potom i LILIEN APOTHEKE i ENGADIN APOTHEKE u München-u od 2016-2017. godine. Nakon ovog radnog iskustva, postajem voditelj najveće apoteke u pokrajini Bayern, a time i u cijeloj Njemačkoj. Navedenu apoteku SANI PLUS APOTHEKE u Olimpijskom trznom centru u München-u sam vodio od 2017-2018. godine. Od aprila 2018. godine sam se osamostalio u svojoj struci i kupio DOMAGK APOTHEKE u Münchenu. Apoteka se nalazi kraj Doma zdravlja i u njoj je zaposleno 10 radnika.

Pored ove apoteke sam od januara 2021. godine kupio jos jednu, veću, apoteku pod nazivom ELVIRA APOTHEKE u Münchenu. Ona se nalazi u centru grada i ima 30 zaposlenih radnika. Uz ELVIRA APOTHEKE posjedujem i kozmetički salon koji se nalazi u sklopu apoteke.

Trenutno sam student na III ciklusu studija Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (doktorski studij). Diploma i zvanje koje sam stekao i koje stičem i dalje kao student III ciklusa na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli je priznato u SR Njemačkoj što me čini ponosnim članom naše akademske zajednice.