Alumni Farmaceutskog fakulteta i student III Ciklusa studija mr.ph. Monika Rustemović Čorbić

 

Danas vam s ponosom predstavljamo našu bivšu studenticu integrisanog I i II ciklusa i trenutnu studenticu III ciklusa studija mr ph. Moniku Rustemović Čorbić.

Monika Rustemović Čorbić, rođena je 02.01.1990. godine. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli upisuje 2008. godine. Godine 2013. završava studij i stiče stručno zvanje magistar farmacije. Od 2018. godine upisuje i III ciklus studija (Doktorski studij) na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Po završetku Farmaceutskog fakulteta pripravnički staž obavlja u PZU “Bosnafarm group” Tuzla. Nakon polaganja stručnog ispita za samostalan rad 2014. godine zapošljava se kao odgovorna magistra farmacije u PZU “Fehemm” u Tuzli. U isto vrijeme biva izabrana u saradničko zvanje asistenta za užu naučnu oblast biohemiija na Farmaceutskom fakultetu u Tuzli.

Od 2014-2015. godine zapošljava se u farmaceutskoj industriji Zada Pharmaceuticals na radnom mjestu rukovodioca sektora za registraciju lijekova. Svoj profesionalni angažman dalje nastavlja kroz apotekarsku djelatnost u apoteci “Plus”, a zatim i kao medicinski prodajni predstavnik za farmaceutsku kompaniju Vitalijek. Od januara 2018. godine započinje radni odnos na radnom mjestu samostalnog stručnog saradnika za promociju receptnih lijekova u Bosnalijeku gdje je i trenutno zaposlena.

Izuzetno cijeni životni i profesionalni stil kontinuiranog usavršavanja čemu svjedoče i brojni cerfitikati: Certifikat Emotional % Competitive Selling II “Doctor & Patient Centricity”, Certifikat Emotional % Competitive Selling II “Practices of High Performing Medical Sales Representatives Worldwide”, Certifikat “Priprema dokumentacije u NeeS formatu za Bosnu i Hercegovinu, treća radionica”.

Govori engleski i njemački jezik.