Alumni Farmaceutskog fakulteta – Amela Kešetović

 

Amela Kešetović, rođena je u Sarajevu 1989 godine. Osnovnu čkolu i Gimnaziju “Meša Selimović” završila je u Tuzli.
         

Upisala je Farmaceutski fakultet 2008. godine, a diplomirala 2013. godine. Od 2014. pa do 2019. radila u apotekama Ibn sina Tuzla. 2019. godine odlazi u Njemacku i nastavlja rad u Limes apotekama. Rad u apotekama Ibn sina joj je pruzio radno iskustvo, a želja za napredovanjem, usavršavanjem jezika i znanja stečenog na fakultetu je potakla da rad nastavi u Njemačkoj. Tokom rada posjećuje različite seminare i edukacije.
         

Strani jezici: govori njemački i engleski jezik  
         

Hobi: čitanje, plivanje, putovanje
         

Poruka za kolege: Vjerujte u sebe i sve možete postići. Samo je nebo granica. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli pruža mnoge mogućnosti za dalje napredovanje, usavršavanje i istraživanje, što treba iskoristiti!