Alumni Farmaceutskog fakulteta – Halida Mahmudbegović

 

Halida Mahmutbegović rođena je 03.01.1992. godine.Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli upisuje 2010-te godine, te isti završava 2015-te godine i stiče stručno zvanje magistar farmacije.
Po završetku Farmaceutskog fakulteta u Tuzli zapošljava se u svojstvu magistra farmacije u PZU Apoteke “Ibn Sina” gdje i danas radi. Od akademske 2020/2021. godine biva angažovana i kao istaknuti stručnjak iz prakse za izvođenje laboratorijskih vježbi na UNO Farmaceutska analitika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Student je III ciklusa studija. Govori engleski i njemački jezik, posjeduje napredno znanje rada na računaru i posjeduje vozačku dozvolu B kategorije.
U svojstvu autora ili koautora objavila je ukupno 7 naučnih i stručnih radova.
Aktivni je učesnik brojnih simpozija i kongresa u organizaciji Udruženja komora magistara farmacije u FBiH i Komore magistara farmacije TK. Prošla je obuku o uspostavljanju sistema kvaliteta i sigurnosti za osoblje apoteka (AKAZ), te “Tuzla Summer Institute”-Bosnia Initiatives for Local Development.