ISPITNI TERMINI – III Ciklus studija

 

ISPITNI TERMINI- III Ciklus studija

Akademska 2020/2021

 

 

 

Predmet

Aprilski ispitni rok
Ispitni termin od 05.04. do 16.04.2021.
Metodologija naučno-istraživačkog rada 14.04.2021. u 17 h prostor UNO Biohemija u zgradi Medicinskog fakulteta
Farmaceutska hemija i farmakognozija 16.04.2021. u 17 h prostor UNO Farmakognozija u zgradi Farmaceutskog fakulteta
Klinička farmacija i farmaceutska njega 15.04.2021. u 17 h Zavod za farmakologiju Medicinskog fakulteta
Farmaceutska tehnologija i biofarmacija 13.04.2021. u 17 h prostor UNO Biohemija u zgradi Medicinskog fakulteta
Biohemija u

farmaciji

12.04.2021. u 17 h prostor UNO Biohemija u zgradi Medicinskog fakulteta
Farmaceutska biotehnologija 12.04.2021. u 17 h prostor UNO Biohemija u zgradi Medicinskog fakulteta

 

 

Napomena: Prije izlaska na ispit, student III ciklusa studija je dužan prijaviti se kod odgovornog predmetnog nastavnika.