Aprilski ispitni rok – I godina studija Akademska 2020/21

Univerzitet u Tuzli

Farmaceutski fakultet

Tuzla, 30.03.2021.

 

ISPITNI TERMINI – I GODINA STUDIJA

Akademska godina 2020/21

 

 (studenti koji prvi put slušaju nastavu 2020/2021, obnova, prenešeni ispiti u narednu godinu studija)

 

PREDMET Aprilski ispitni rok
Matematika 08.04.2021.

8 – 12

A3 Kampus

Opća hemija sa stehiometrijom 06.04.2021.

8 -12

A3 Kampus

Biologija sa humanom genetikom 13.04.2021.

8 – 10

A3 Kampus

Informatika Javiti se predmetnom nastavniku 05.04. 2021. radi utvrđivanja rasporeda polaganja ispita
Anatomija Javiti se na Zavod za Anatomiju MF,  05.04. 2021. radi utvrđivanja rasporeda polaganja ispita
Histologija 16.04.2021.

8 – 10

A3 Kampus

Neogranska hemija Javiti se predmetnom nastavniku 05.04. 2021. radi utvrđivanja rasporeda polaganja ispita