Aprilski ispitni rok – II godina studija Akademska 2020/21

Univerzitet u Tuzli

Farmaceutski fakultet

Tuzla, 30.03.2021.

 

ISPITNI TERMINI – II GODINA STUDIJA

Akademska godina 2020/2021

 

(studenti koji prvi put slušaju nastavu 2020/2021, obnova, prenijeti ispiti u narednu godinu studija)

PREDMET Aprilski ispitni rok
Organska hemija I 06.04.2021.

14.30 -18

A3 Kampus

Fiziologija 13.04.2021.

12.30 – 18

A3 Kampus

Analitička hemija II 08.04.2021.

12.30 – 16

A3 Kamus

Fizikalna hemija 15.04.2021.

10.30 – 12

A3  Kampus

Farmaceutska botanika 06.04.2021.

12.30-14

A3 Kampus

Farmaceutska botanika II 07.04.2021.

10 sati

Lab 11 FMF

Fitofarmacija Javiti se predmetnom nastavniku 05.04. 2021. radi utvrđivanja rasporeda polaganja ispita
Instrumentalna farmaceutska analiza 15.04.2021.

12.30 – 18

A3 Kampus

 

Nomenklatura organskih farmaceutika (izborni) Javiti se predmetnom nastavniku 05.04. 2021. radi utvrđivanja rasporeda polaganja ispita
Primjena termičke analize u farmaciji (izborni) Javiti se predmetnom nastavniku 05.04. 2021. radi utvrđivanja rasporeda polaganja ispita
Organska hemija II 08.04.2021.

17 – 19.30

A3 Kampus

Fizikalna farmacija 13.04.2021.

10.30 -12

A3 Kamus

Patofiziologija

13.04.2021

10.30 – 12

A1 Kampus