ISPITNI TERMINI – I GODINA STUDIJA

Univerzitet u Tuzli

Farmaceutski fakultet

Tuzla, 04.01.2021.

 

ISPITNI TERMINI – I GODINA STUDIJA

Akademska godina  2020/2021

 

(studenti koji prvi put slušaju nastavu 2020/2021, obnova, prenešeni ispiti u narednu godinu studija)

PREDMET Završni ispit

(januarsko februarski I)

Popravni ispit

(januarsko februarski I)

Aprilski ispitni rok Popravni ispit

(Junsko-julski I)

Dodatni popravni

(Junsko-julski I)

Matematika 02.02.2021.

8-11

A3 Kampus

16.02.2021.

8-11

A3 Kampus

Opća hemija sa stehiometrijom 06.02.2021.

8-12

A3 Kampus

20.02.2021.

8-12

A3 Kampus

Biologija sa humanom genetikom 09.02.2021.

10-13

A3 Kampus

23.02.2021.

10-13

A3 Kampus

Informatika 04.02.2021.

11.30 – 15

A3 Kampus

18.02.2021.

11.30 – 15

A3 Kampus

Uvod u farmaciju 11.02.2021.

9-12

A3 Kampus

25.02.2021.

9-12

A3 Kampus

Okolišna toksikologija 09.02.2021.

13.30-15

A3 Kampus

23.02.2021

13.30-15

A3 Kampus

Molekularne biohemijske metode u farmaciji 02.02.2021.

13.30-16

A3 Kampus

16.02.2021.

13.30 – 16

A3 Kampus

Anatomija Zavod za Anatomiju MF

Studenti koji žele pristupiti ispitu dužni su u sedmici od 25.01. do 29.01. 2021. godine javiti na Zavod radi tačnog rasporeda polaganja ispita

Zavod za Anatomiju MF

Studenti koji žele pristupiti ispitu dužni su u sedmici od 25.01. do 29.01. 2021. godine javiti na Zavod radi tačnog rasporeda polaganja ispita

Histologija 09.02.2021.

8-10.30

A3 Kampus

23.02.2021

8-10.30

A3 Kampus

 

Fizika 02.02.2021

11.30 -12

A3 Kampus

16.02.2021.

11.30 – 12

A3 Kampus

Analitička hemija I 04.02.2021.

8 – 11

A3 Kampus

18.02.2021.

8 – 11

A3 Kampus

Neogranska hemija 11.02.2021.

12.30 – 15.30

A3 Kampus

25.02.2021.

12.30 – 15.30

A3 Kampus

Socijalna farmacija
Ćelija kao lijek
Tjelesni i zdravstveni odgoj

NAPOMENA: Predstavnik studenata studijske godine dužan je u dogovoru sa predmetnim nastavnikom napraviti spisak studenata po grupama od po 30 studenata i u skladu sa raspoloživim vremenom napraviti raspored polaganja po grupama.