ISPITNI TERMINI – II GODINA STUDIJA

Univerzitet u Tuzli

Farmaceutski fakultet

Tuzla, 04.01.2021.

 

ISPITNI TERMINI – II GODINA STUDIJA

Akademska godina 2020/2021

 

 

(studenti koji prvi put slušaju nastavu 2020/2021, obnova, prenijeti ispiti u narednu godinu studija)

PREDMET Završni ispit

(januarsko februarski I)

Popravni ispit

(januarsko februarski II)

Aprilski ispitni rok Popravni ispit

(junsko julski I)

Dodatni popravni ispit

(junsko julski II)

Organska hemija I 06.02.2021.

12.30 – 15.30

A3 Kampus

20.02.2021.

12.30 – 15.30

A3 Kampus

     
Fiziologija 09.02.2021.

15.30 – 20

A3 Kampus

23.02.2021.

15.30 – 20

A3 Kampus

     
Analitička hemija II 04.02.2021

15.30 – 20

A3 Kampus

18.02.2021

15.30 – 20

A3 Kampus

     
Fizikalna hemija 02.02.2021.

16.15 – 20

A3 Kampus

16.02.2021.

16.15 – 20

A3 Kampus

     
Farmaceutska botanika/Farmaceutska botanika I (za prenos i obnovu) 06.02.2021.

16 -20

A3 Kampus

20.02.2021.

16 – 20

A3 Kampus

     
Instrumentalna farmaceutska analiza 13.02.2021.

8 – 12

A3 Kampus

27.02.2021.

8-12

A3 Kampus

     
Nomenklatura organskih farmaceutika (izborni) 11.02.2021.

8 -9

A3 Kampus

25.02.2021.

8 – 9

A3 Kampus

     
Primjena termičke analize u farmaciji (izborni) 13.02.2021.

15 – 18

A3 Kampus

27.02.2021.

15 – 18

A3 Kampus

     
Organska hemija II 11.02.2021.

17 – 20

A3 Kampus

25.02.2021.

17 – 20

A3 Kampus

     
Fizikalna farmacija 13.02.2021.

12.30 -14.30

A3 Kampus

27.02.2021.

12.30 – 14.30

A3 Kampus

     
Patofiziologija Biće oglašeno naknadno Biće oglašeno naknadno      
Fitofarmacija/Farmaceutska botanika II (za obnovu i prijenos) 11.02.2021.

16 -17.30

A3 Kampus

25.02.2021.

16 – 17.30

A3 Kampus

     
Kozmetologija      
Izolacija prirodnih ljekovitih supstanci          

NAPOMENA: Predstavnik studenata studijske godine dužan je u dogovoru sa predmetnim nastavnikom napraviti spisak studenata po grupama od po 30 studenata i u skladu sa raspoloživim vremenom napraviti raspored polaganja po grupama.