III CIKLUS STUDIJA – RASPORED PREDAVANJA IZ PREDMETA „METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA“

RASPORED PREDAVANJA IZ PREDMETA „METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA“ U AKADEMSKOJ 2020/21. ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA

(2/0/0)

NASTAVNIK BROJ KONTAKT SATI DATUM I VRIJEME
Dr. sc. Aida Smajlović, vanr.prof. 3 19.11. u 17 h
Dr.sc.Adaleta Softić, vanr.prof. 2 20.11. u 17 h
Dr.sc. Zahida Ademović, vanr.prof. 2 26.11. u 17 h
Dr.sc. Nermin Salkić, vanr.prof. 3 27.11. u 17 h
Dr.sc. Nermin Salkić, vanr.prof. 2 03.12. u 17 h
Dr.sc.Ervin Alibegović, vanr.prof. 2 04.12. u 17 h
Dr.sc.Ervin Alibegović, vanr.prof. 2 10.12. u 17 h
Dr.sc. Damir Sabitović, doc. 2 11.12. u 17 h
Dr.sc. Lana Lekić, vanr.prof. 2 17.12. u 17 h
Dr.sc. Melisa Lelić, doc. 2 18.12. u 17 h
Dr.sc. Elvir Bećirović, doc. 2 23.12. u 17 h
Dr.sc. Nafija Serdarević, vanr.prof. 2 06.01. ’21. U 17 h
Dr.sc. Maida Šljivić Husejnović, doc. 2 07.01. ’21.u 17 h
Dr.sc. Ermina Cilović, doc. 2 08.01. ’21.u 17 h