III CIKLUS STUDIJA – RASPORED PREDAVANJA NA KOLEGIJU „FARMACEUTSKA HEMIJA I FARMAKOGNOZIJA“

RASPORED PREDAVANJA NA KOLEGIJU „FARMACEUTSKA HEMIJA I FARMAKOGNOZIJA“ U AKADEMSKOJ 2020/21. ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA

(2/0/0)

NASTAVNIK BROJ KONTAKT SATI DATUM I VRIJEME
Dr.sc.Broza Šarić Kundalić 2 14.01.’21. u 17 h
Dr.sc.Broza Šarić Kundalić 2 15.01.’21. u 17 h
Dr.sc. Haris Nikšić, vanr.prof. 2 21.01.’21. u 17 h
Dr.sc. Haris Nikšić, vanr.prof. 2 22.01.’21. u 17 h
Dr.sc.Kemal Durić, vanr.prof. 2 27.01.’21. u 17 h
Dr.sc.Kemal Durić, vanr.prof. 2 28.01.’21. u 17 h
Dr.sc. Ermina Cilović Kozarević, doc. 2 29.01.’21. u 17 h
Dr.sc. Ermina Cilović Kozarević, doc. 2 03.02.’21. u 17 h
Dr.sc. Miralem Smajić, doc. 3 04.02.’21. u 17 h
Dr.sc. Miralem Smajić, doc. 2 05.02.’21. u 17 h
Dr.sc. Samija Muratović, red.prof. 2 11.02.’21. u 17 h
Dr.sc. Samija Muratović, red.prof. 2 12.02.’21. u 17 h
Dr.sc. Zahida Ademović, vanr.prof. 2 18.02.’21. u 17 h
Dr.sc.Maida Šljivić-Husejnović, doc. 3 19.02.’21. u 17 h