Odbrana projekta Doktorske disertacije kandidata Mr. ph. Dalile Imamović

UNIVERZITET U TUZLI

FARMACEUTSKI FAKULTET

Tuzla, 25.09.2020. godina

 

 

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

 

Mr.ph. Dalila Imamović , javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

„Biohemijska determinacija citotoksičnih i genotoksičnih efekata aspartama, kalij sorbata i Sunset žute boje na humanim ćelijskim linijama

 

u četvrtak  01.10.2020. godine u Sali broj 7 na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli  sa početkom u 13 sati

 

 

pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci Aida Smajlović, vanr.prof. za užu naučnu oblast Biohemija

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli

  1. Dr.sci. Adaleta Softić, vanr.prof. za užu naučnu oblast Biohemija

Farmaceutski fakulteta Univerziteta u Tuzli

  1. Dr.sci. Zlata Mujagić, red.prof. za užu naučnu oblast Biohemija

Farmaceutski fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Pristup javnosti je slobodan.