III godina – Raspored predavanja i vježbi za V semestar akademske 2020/21

FARMACEUTSKI FAKULTET Studijski program: Farmacija integrisani I i II ciklus III GODINA RASPORED PREDAVANJA ZA V  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2020/21   PREDMET Nastavnik (Fond sati: P+AV+LV) PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA MIKROBIOLOGIJA Dr.sci.Fatima Numanović, red.prof. Dr.sci. Nijaz Tihić, vanr.prof. Detaljnije …