IV godina – Raspored predavanja i vježbi za VII semestar akademske 2020/21

FARMACEUTSKI FAKULTET

Studijski program: Farmacija integrisani I i II ciklus

IV GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA VII SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2020/21

PREDMET

Nastavnik

(fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
FARMAKOGNOZIJA I

Dr.sci. Ermina Cilović Kozarević, doc.

3/0/3

10 – 12.30

Online **

         
FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I

Dr.sci.Saša Pilipović, vanr.prof.

4/0/3

 

  17 – 20

Online **

       
FARMAKOLOGIJA I

Dr.sci. Mensura Aščerić, red.prof.

3/0/2

      9 – 11.30

Online**

   
TOKSIKOLOGIJA SA ANALITIKOM

Dr.sci.Maida Šljivić Husejnović, doc.

3/0/2

    10 -12.30

Online**

     
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA U FARMACIJI (izborni)

Dr.sci. Zahida Ademović, vanr.prof.

2/0/0

        11 -12.30

Online**

 
SOCIJALNA FARMACIJA (izborni)

Nastavnik ?

2/0/0

 

        11 -12.30

Online**

 
BIOHEMIJA NASTANKA I RAZVOJA RAKA

(izborni)

Dr.sci.Adaleta Softić, vanr.prof.

2/0/0

      13 – 14.30

Online **

   

 

ČETVRTA GODINA

 

RASPORED VJEŽBI ZA  VII  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2020/21

 

PREDMET AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
FARMAKOLOGIJA I

3/0/2

  ** Petak

12-13 L1 Mirza Mukinović

13-14 L2 Mirza Mukinović

14-15 L3 Mirza Mukinović

15-16 L4 Mirza Mukinović

16-17 L5 Mirza Mukinović

17-18 L6 Mirza Mukinović

FARMAKOGNOZIJA I

3/0/3

  Laboratorij 7 FRMF

Ponedeljak 13.30 -16 L1 Jasna Hukić

Ponedeljak 16.30 -19 L2 Azra Osmanović

Utorak 8 – 10.30 L3 Nina Delić

Utorak 13.30 – 16 L4 Jasna Hukić

Srijeda 16.30 – 19 L5 Azra Osmanović

Petak 8 – 10.30 L6 Nina Delić

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I

4/0/3

  Utorak 9.30 – 12.30 L1a Lab 11

Utorak 13 – 16 L1b Lab 11

Srijeda 12- 15 L1c Lab 11

Četvrtak 12 -15 L2a Lab 11

Ponedeljak 13 – 16 L2b lab 11

Utorak 9.30-12.30  L2c Lab 6

 

Prema navedenom rasporedu dvije grupe (L1 l L2) vježbaju intenzivno 5 sedmica, nakon čega dolaze naredne dvije grupe (L3 i L4)  koje će takođe biti podijeljene u podgrupe (a, b i c) i nakon pet sedmica dolaze posljednje dvije grupe (L5 i L6).

L1, L3, L5 Merima Ibišević

L2, L4, L6 Enida Karić

TOKSIKOLOGIJA SA ANALITIKOM

3/0/2

  Laboratorij 6 FRMF

Ponedeljak 8 – 9.30 L1 Mediha Hodžić

Srijeda 8 – 9.30 L2 Nermina Hadžić

Utorak 13 – 14.30 L3 Nermina Hadžić

Petak 8 – 9.30 L4 Mediha Hodžić

Petak  10- 11.30 L5 Mediha Hodžić

Utorak 15 – 16.30 L6 Nermina Hadžić

 

 

Napomena

* H1 (30) studenata u jednom terminu sluša uživo, a H2 i H3  istovremeno prate predavanje online putem platforme, grupe se izmjenjuju svake treće sedmice. ** Online putem platforme

*** Izborni predmet  – svi studenti do ukupno 40 (in –class)