II godina – Raspored predavanja i vježbi za III semestar akademske 2020/21

FARMACEUTSKI FAKULTET

Studijski program: Farmacija integrisani I i II ciklus

DRUGA GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA  III  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2020/21

PREDMET

Nastavnik

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
ANALITIČKA HEMIJA II

Dr.sci.Mersiha Suljkanović, vanr.prof.

2/0/2

  8 – 9.30

A3 Kampus*

       
FIZIOLOGIJA

Dr.sci. Farid Ljuca, red.prof.

4/0/2

    10 – 13

Online**

     
ORGANSKA HEMIJA I

Dr.sci. Snježana Marić, red.prof.

3/0/2

  10 – 12.30

A3 Kampus*

       
FIZIKALNA HEMIJA

Dr.sci. Husejin Keran, red..prof.

3/0/1

  13 – 15.30

A3 Kampus*

 

       
INSTRUMENTALNA FARMACEUTSKA ANALIZA

Dr.sci. Maida Šljivić Husejnović, doc.

Dr.sci. Amra Selimović, doc.

3/0/2

      8 -10.30

A3 Kampus*

   
NOMENKLATURA ORGANSKIH FARMACEUTIKA (izborni)

Dr.sci. Snježana Marić, red.prof.

2/0/0

          8 – 9.30

A3 Kampus***

PRIMJENA TERMIČKE ANALIZE U FARMACIJI

Dr.sci.Amra Odobašić, red.prof.

          8 – 10

A1 Tehnološki fakultet ***

 

 

 

 

DRUGA GODINA

 

RASPORED VJEŽBI ZA  III  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2020/21

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
ORGANSKA HEMIJA I

3/0/2

  Laboratorij za organsku hemiju (TF)

Ponedeljak 8 – 10 L1 Emir Horozić

Srijeda 14 – 16 L2 Emir Horozić

Petak 10 – 12 L3 Emir Horozić

Srijeda 12-14 L4 Emir Horozić

Srijeda 16 – 18 L5 Emir Horozić

Četvrtak 11-13 L6 Aida Smajlagić

Četvrtak 13 – 15 L7 Aida Smajlagić

 

FIZIOLOGIJA

4/0/2

  Laboratorij za fiziologiju, MF

Ponedjeljak 9-10 L2 Samir Jusupović

Ponedjeljak 11-13 L5 Samir Jusupović

Ponedjeljak 14-16 L7 Samir Jusupović

Utorak 9-11 L4 Samir Jusupović

Utorak 11-13 L6 Samir Jusupović

Srijeda 10-12 L3 Samir Jusupović

Srijeda 13-15 L1 Samir Jusupović

 

Teoretski dio vježbi je postavljen na platformi.

ANALITIČKA HEMIJA II

3/0/2

  Laboratorij za analitičku hemiju (TF)

Srijeda 8 – 10 L1 Selmina Hodžić

Srijeda 10-12 L2 Selmina Hodžić

Srijeda 12-14 L3 Edita Bjelić

Srijeda 14 – 16 L4 Edita Bjelić

Četvrtak 11-13 L5 Edita Bjelić

Četvrtak 13 – 15 L6 Edita Bjelić

Četvrtak 15 – 17 L7 Edita Bjelić

 

FIZIKALNA HEMIJA

3/0/2

  Laboratorij za fizikalnu hemiju (TF)

Četvrtak 14 – 15 L1 Melisa Ahmetović

Četvrtak 11-12 L2 Melisa Ahmetović

Četvratk 15– 16 L3 Melisa Ahmetović

Četvrtak 12 -13 L4 Melisa Ahmetović

Četvrtak 13 – 14 L5 Melisa Ahmetović

Četvrtak 16 -17 L6 Almedin Mujanović

Četvrtak 17-18 L7 Almedin Mujanović

INSTRUMENTALNA FARMACEUTSKA ANALIZA

3/0/2

  Laboratorij za analitičku hemiju (TF)

Četvrtak 11-13 L1 Halid Junuzović

Četvrtak 13-15 L2 Halid Junuzović

Četvratk 16-18 L3 Naida Hasić

Srijeda 10 – 12 L4 Halid Junuzović

Srijeda 8 – 10 L5 Halid Junuzović

Srijeda 12 – 14 L6 Halid Junuzović

Utorak 16-18 L7 Naida Hasić

 

 

Napomena

* H1 (30) studenata u jednom terminu sluša uživo, a H2 i H3 istovremeno prate predavanje online putem platforme, grupe se izmjenjuju svake treće sedmice. Spiskovi studenata podijeljenih u H grupe biće oglašeni naknadno sa datumima slušanja pojedinih nastavnih predmeta)

** Online putem platforme

*** Izborni predmet  – svi studenti do ukupno 22 (in –class)