Aprilski Ispitni termin III godina studija

Univerzitet u Tuzli

Farmaceutski fakultet

Tuzla 

ISPITNI TERMINI – III GODINA STUDIJA

Akademska godina 2019/2020

 

(studenti koji prvi put slušaju nastavu 2019/2020, obnova, prenijeti ispiti u narednu godinu studija)

PREDMET Aprilski ispit Popravni ispit

(Junsko julski I)

Dodatni popravni ispit

(Junsko julski II)

 

Mikrobiologija 25.07.2020.

8 sati

Univerzitetska dvorana

Biohemija I 27.07.2020.

8.30 – 12 Sala 6 Kampus

Farmaceutska hemija I 30.07.2020.

13:30-17.30 Sala 6 Kampus

Analiza i kontrola lijekova I 29.07.2020.

11 – 13

Sala 6 Kampus

Proteinska biohemija

 

Dizajniranje i sinteza lijekova
Biohemija II Po dogovoru (zbog prijavljenog malog broja studenata)
Farmaceutska hemija II 30.07.2020.

13:30-17.30 Sala 6 Kampus

Analiza i kontrola lijekova II 29.07.2020.

11 – 13

Sala 6 Kampus

Bromatologija Po dogovoru (zbog prijavljenog malog broja studenata)