Aprilski Ispitni termin I godina studija

Univerzitet u Tuzli

Farmaceutski fakultet

Tuzla 

ISPITNI TERMINI – I GODINA STUDIJA

Akademska godina 2019/2020

 

 

(studenti koji prvi put slušaju nastavu 2018/2019, obnova, prenijeti ispiti u narednu godinu studija)

PREDMET Aprilski ispitni rok Popravni ispit

(Junsko-julski I)

Dodatni popravni

(Junsko-julski I)

Matematika Po dogovoru (zbog prijavljenog malog broja studenata)    
Opća hemija sa stehiometrijom 27.07.2020.

12.30 – 15 Sala 6 Kampus

   
Biologija sa humanom genetikom 24.07.2020.

8.30 – 10.30

Sala 6 Kampus

   
Informatika Po dogovoru (zbog prijavljenog malog broja studenata)    
Uvod u farmaciju Po dogovoru (zbog prijavljenog malog broja studenata)    
Nauka o prehrani    
Molekularne biohemijske metode u farmaciji    
Anatomija Biće oglašeno na Zavodu za Anatomiju, MF    
Histologija 24.07.2020.

16 sati

Univerzitetska dvorana (Test 1 i 2)

 

25.07.2020.

9 sati

Zavod za Histologiju MF (Praktični ispit)

   
Fizika Po dogovoru (Javiti se odgovornom nastavniku)    
Analitička hemija I Po dogovoru (Javiti se odgovornom nastavniku)    
Neogranska hemija Po dogovoru  (Javiti se odgovornom nastavniku)    
Socijalna farmacija/Nomenklatura organskih biofarmaceutika/Bioelementi