Septembarski ispitni termin – I godina studija

Univerzitet u Tuzli

Farmaceutski fakultet

Tuzla, 27.07.2020

 

ISPITNI TERMINI – I GODINA STUDIJA

Akademska godina 2019/2020

 

 

(studenti koji prvi put slušaju nastavu 2019/2020, obnova, prenešeni ispiti u narednu godinu studija)

PREDMET Popravni ispit

(Septembarski I)

Dodatni popravni

(Septembarski II)

Matematika 31.08.2020.

8.30 – 11.30 Sala 6

Kampus

21.09.2020.

8.30 – 11.30 Sala 6

Kampus

Opća hemija sa stehiometrijom 01.09.2020.

8.30 – 11.30 Sala 6

Kampus

22.09.2020.

8.30 – 11.30 Sala 6

Kampus

Biologija sa humanom genetikom 02.09.2020.

8.30 – 11.30 Sala 6

Kampus

23.09.202.

8.30 – 11.30 Sala 6

Kampus

Informatika 02.09.2020.

17 sati

Medicinski fakultet

15.09.2020.

17 sati

Medicinski fakultet

Uvod u farmaciju Po dogovoru Podogovoru
Nauka o prehrani Po dogovoru Podogovoru
Molekularne biohemijske metode u farmaciji Po dogovoru Podogovoru
Anatomija Raspored polaganja biće oglašen na  Zavodu za Anatomiju

Medicinski fakultet

Raspored polaganja biće oglašen na  Zavodu za Anatomiju

Medicinski fakultet

Histologija Raspored polaganja biće oglašen na  Zavodu za Histologiju

Medicinski fakultet

Raspored polaganja biće oglašen na  Zavodu za Histologiju

Medicinski fakultet

Fizika Po dogovoru Po dogovoru
Analitička hemija I 12.09.2020.

10 sati Sala 6

Kampus

03.10.2020.

10 sati Sala 6 Kampus

 

Neogranska hemija 03.09.2020.

16 – 19.30

Sala 6  Kampus

24.09.2020.

16 – 19.30

Sala 6 Kampus

Socijalna farmacija Po dogovoru Po dogovoru
Ćelija kao lijek Po dogovoru Po dogovoru