Obavještenje Magistrima farmacije o preuzimanju Diploma

UNIVERZITET U TUZLI
FARMACEUTSKI  FAKULTET
Tuzla, 20. 07. 2020. godine

 

O B A V J E Š T E NJ E

O PREUZIMANJU DIPLOMA FARMACEUTSKOG FAKULTETA

OBAVJEŠTAVAJU SE

MAGISTRI FARMACIJE

(ODBRANE ZAVRŠNOG RADA ZAKLJUČNO  SA 10. 07. 2020.  GODINE)

DA ĆE SE PREUZIMANJE DIPLOMA

VRŠITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI

OD 22. 07. DO 24. 07. 2020. GODINE

U VREMENU OD 09.30 DO 13.30 SATI

INFORMACIJE / KONTAKT TEL: 035/320-998