Aprilski Ispitni termin V godina studija

Univerzitet u Tuzli

Farmaceutski fakultet

Tuzla

 

ISPITNI TERMINI – V GODINA STUDIJA

Akademska godina 2019/2020

PREDMET Aprilski ispitni rok Popravni ispit

(Junsko-julski I)

Dodatni popravni ispit

(Junsko-julski I)

 

Klinička biohemija II Po dogovoru (obzirom na mali broj prijavljenih studenata)    
Farmaceutska biotehnologija 28.07.2020.

11.30 – 13

Sala 6 Kampus

   
Farmaceutska etika i zakonodavstvo Po dogovoru (obzirom na mali broj prijavljenih studenata    
Klinička farmacija i farmaceutska njega Po dogovoru (obzirom na mali broj prijavljenih studenata    
Biohemija lijekova Po dogovoru (obzirom na mali broj prijavljenih studenata    
Metodologija istraživanja sa biostatistikom 24.07.

9  – 11

Farmacetuski fakultet

   
Imunohemija sa osnovama imunologije Po dogovoru (obzirom na mali broj prijavljenih studenata    
Farmaceutski menadžment Po dogovoru (obzirom na mali broj prijavljenih studenata    
Kontrola kvaliteta biofarmaceutika Po dogovoru (obzirom na mali broj prijavljenih studenata