Raspored Predavanja i vježbi za VII semestar akademske 2019/20 – IV Godina

ČETVRTA GODINA

 

RASPORED PREDAVANJA ZA  VII  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/20

PREDMET

(fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
FARMAKOLOGIJA I

3/0/2

      8.00-11.00

Zavod za Farmakologiju, Med.fak.

Dr.sc. Mensura Aščerić, red.prf.

   
FARMAKOGNOZIJA I

3/0/3

Blok Nastava

Petak 03.01.2020. 8-16, 16.30- 20 (Kampus A1, A2 i A3 prema raspoloživosti) dr.sc. Broza Šarić Kundalić, vanr.prof.

Subota 04.01.2020 8-16, 16.30- 20 (Kampus A1, A2 i A3 prema raspoloživosti) dr.sc. Broza Šarić Kundalić, vanr.prof.

Ponedeljak 06.01.2020  8-16, 16.30- 20 (Kampus A1, A2 i A3 prema raspoloživosti) dr.sc. Broza Šarić Kundalić, vanr.prof.

Utorak. 07.01.2020. 8-16, 16.30- 20 (Kampus A1, A2 i A3 prema raspoloživosti) dr.sc. Broza Šarić Kundalić, vanr.prof.

 

 

 

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I

4/0/3

Blok Nastava

Utorak 26.11.2019.  8-16 , 17-19 (Kampus A1, A2 i A3 prema raspoloživosti) dr.sc. Saša Pilipović, vanr.prof.

Srijeda 27.11.2019. 8-16 , 17-19 (Kampus A1, A2 i A3 prema raspoloživosti) dr.sc. Saša Pilipović, vanr.prof.

 

Četvrtak 28.11.2019. 8-16 , 17-19 (Kampus A1, A2 i A3 prema raspoloživosti) dr.sc. Saša Pilipović, vanr.prof.

 

Petak 29.11.2019. 8-16 , 17-19 (Kampus A1, A2 i A3 prema raspoloživosti) dr.sc. Saša Pilipović, vanr.prof.

 

Subota 30.11.2019. 8-16 , 17-19 (Kampus A1, A2 i A3 prema raspoloživosti) dr.sc. Saša Pilipović, vanr.prof.

 

TOKSIKOLOGIJA SA ANALITIKOM

3/0/2

Blok nastava

Ponedeljak 06.01.2020. godine 12 – 18 (TF, Sala prema raspoloživosti A1 ili Sala 4) dr.sc.Alija Uzunović, vanr.prof.

Utorak 07.01.2020. godine  12.30 – 18 (TF, Sala prema raspoloživosti A1 ili Sala 4) dr.sc.Alija Uzunović, vanr.prof.

 

Srijeda 08.01.2020.godine   8.00- 18 (TF, Sala prema raspoloživosti A1 ili Sala 4) dr.sc.Alija Uzunović, vanr.prof.

 

Četvrtak 09.01.2020. godine 8 – 14(TF, Sala prema raspoloživosti A1 ili Sala 4) dr.sc.Alija Uzunović, vanr.prof.

 

Petak 10.01.2019. godine 14 – 18 (TF, Sala prema raspoloživosti A1 ili Sala 4) dr.sc.Alija Uzunović, vanr.prof.

Subota.11.01.2019. godine 8 – 17 (TF, A1 1) dr.sc.Alija Uzunović, vanr.prof.

 

PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI (izborni)

2/0/0

16 – 17.30

A1 Tehnološki fakultet

Dr.sc.Zahida Ademović, vanr.prof.

 
BIOHEMIJA NASTANKA I RAZVOJA RAKA (izborni)

2/0/0

      11 – 13       Zavod za Farmakologiju MF

Dr.sc.Adaleta Softić, vanr.prof.

   

ČETVRTA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  VII  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/20

PREDMET AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
FARMAKOLOGIJA I

3/0/2

  Zavod za Farmakologiju MF

L1 Subota 8-10.30

L2 Subota 10.30 – 12

L3 Subota 12 – 13.30

L4 Subota 13.30 – 15

L5 Subota 15-16.30

L6 Subota 16.30 – 18

Asistent: Dinka Muhović

 

FARMAKOGNOZIJA I

3/0/3

  Lab 7 FMF

L1 ponedjeljak 11-13,30

L2 četvrtak 13-15,30

L3 utorak 16-18,30

L4 utorak 11-13,30

L5 petak 11-13,30

L6 srijeda 11-13,30

Asistenti: Ermina Cilović

Jasna Hukić

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I

4/0/3

  Lab 11 FMF

L1 srijeda 16-18,30

L2 utorak 10-12,15

L3 utorak 13-15,15

L4 srijeda 10-12,15

L5 srijeda 13-15,15

L6 četvrtak 13,30-15,45

Aistenti: Merima Ibišević

Dubravka Mišić

TOKSIKOLOGIJA SA ANALITIKOM

3/0/2

  Lab 8 FMF

L1 ponedjeljak 9,30-11

L2 ponedjeljak 8-9,30

L3 srijeda 17-18,30

L4 srijeda 15,30-17

L5 petak 8-9,30

L6 srijeda 18,30-20

 

Asistenti: Mediha Hodžić

Aldijana Mahmutović