Raspored Predavanja i vježbi za IX semestar akademske 2019/20 – V Godina

FARMACEUTSKI FAKULTET

PETA GODINA

 

RASPORED PREDAVANJA ZA  IX  SEMESTAR AKADEMSKE 2019/2020

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
KLINIČKA BIOHEMIJA II

4/0/3

    14-17

A2 Kampus

Dr.sc.Zlata Mujagić, red.prof.

Dr.sc.Lejla Begić, red.prof.

     
FARMACEUTSKA BIOTEHNOLOGIJA

2/0/1

  12.30 – 14

A1 Kampus

Dr.sc. Aida Smajlović, vanr.prof.

       
FARMACEUTSKA ETIKA I ZAKONODAVSTVO

2/0/0

15.30-17

A1 Kampus

Dr.sc. Munevera Bećarević, doc.

         
KLINIČKA FARMACIJA I FARMACEUTSKA NJEGA

2/0/1

Blok nastava

Subota 02.11.2019.  11 – A1 TF

Subota 16.11.2019. 11 – Amfiteatar Ekonomskog fakulteta

Subota 14.12.2019. 11 –  A1 Kampus  dr.sc.Edisa Trumić, doc.

Utorak 17.12.2019. 16.30 – 20 A1 Kampus dr.sc.Edisa Trumić, doc.

Srijeda 18.12.2019. 16 – A2 kampus dr.sc.Edisa Trumić, doc.

Četvratk 19.12.2019. 16 – A1 Kampus dr.sc.Edisa Trumić, doc.

Petak 20.12.2019. 15.30 – A1 Kampus dr.sc.Edisa Trumić, doc.

 

 

BIOHEMIJA LIJEKOVA

2/0/1

      11-13

A3 Kampus

Dr.sc. Zlata Mujagić, red.prof.

   
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA SA BIOSTATISTIKOM

2/0/0

      13-15

A3 Kampus

Dr.sc.Aida Smajlović, vanr.prof.

   
IMUNOHEMIJA SA OSNOVAMA IMUNOLOGIJE

2/0/1

        12-14

A1 Kampus

Dr.sc. Adaleta Softić, vanr.prof.

 
KONTROLA KVALITETA BIOFARMACEUTIKA (izborni)

2/0/0

        14-15.30

A1 Kampus

Dr.sc.Nahida Srabović, doc.

 
FARMACEUTSKI MENADZMENT

(izborni)

2/0/0

17-18.30

A1 Kampus

Dr.sc.Munevera Bećarević, doc.

         


PETA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  IX SEMESTAR AKADEMSKA 2018/2019

PREDMET

Fond sati (P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE

   (L)

Klinička biohemija II (4/0/3)    

Asistenti:

Alma Mujkić, Lab. za Biohemiju, MF

 

K1 Petak 16-17.30

K2 Petak 17.30 – 19

K3 Subota 8-9.30

K4 Subota 9.30-11

K5 Subota 11-12.30

K6 Subota 12.30- 14

K7 Subota 14-16.30

K8 Srijeda 16-17.30

K9 Srijeda 17.30 – 19

Napomena: Vježe u navedenim terminima održavaju se u drugoj polovini semestra.

 

Nada Skokić UKC Tuzla, Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Biohemijski laboratorij

 

Emir Trnačević Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Biohemijski laboratorij

 

Anja Divković Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Biohemijski laboratorij

 

Ljiljana Babović Biohemijski laboratorij, Dom zdravlja „Mustafa Šehović, Tuzla

 

 

K1 Petak 16-17.30

K2 Petak 17.30-19

K3 Srijeda 12-13.30

K4 Srijeda 13.30 – 15

K5 Utorak 7.45 – 9.15

K6 Četvrtak 7.45- 9.15

K7 Petak 7.45 – 9.15

K8 Utorak 16.15-17.45

K9 Utorak 16.15 -17.45

 

Napomena: Vježbe u navedenim terminima održavaju se u prvoj polovini semestra

Farmaceutska biotehnologija  (2/0/1)   Sala 4 TF ili A1 TF (ovisno o raspoloživosti

Asistent: Alma Mujkić

Četvrtak  16 -17 L1

17 -18 L2

18-19 L3

19- 20 L4

Petak      18 -19 L5

19 -20 L6

 

 

Klinička farmacija i farmaceutska njega (2/0/1)   Asistenti: Una Suljić (Blok nastava)

Subota 02.11.2019. 8 – A1 TF

Subota 09.11.2019. 8 – A1 TF

Subota 16.11.2019. 8 – Amfiteatar EF

Subota 07.12.2019. 8 –  A1 TF

Biohemija lijekova (2/0/1)   UKC Tuzla, Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Biohemijski laboratorij

 

18.11. 2019. 13.30 K1 i K2

19.11.2019. 14.30 K3 i K4

20.11. 2019. 12.00 K5 i K6

26.11.2019. 14.30 K7

27.11.2019. 12.00 K8

 

Asistenti: Nada Skokić

Emir Trnačević

Anja Divković

Imunohemija sa osnovama imunologije (2/0/1)   Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku UKC Tuzla

Asistent: Sandra Marijančević

L1 Petak 7.00 – 8.00 ,16.00-20.00

L2 Petak 7.00 – 8.00 ,16.00-20.00

L3 Srijeda 7.00 – 8.00 ,16.00-20.00

L4 Srijeda 7.00 – 8.00 ,16.00-20.00

L5 Petak 7.00 – 8.00 ,16.00-20.00

L6 Petak 7.00 – 8.00 ,16.00-20.00

Napomena: nastava će se održavati u blokovima ovisno o raspoloživosti pojedinih sala na Poliklinici