Ispitni termini Januarsko-Februarski rok akademske 2019/20. – I godina

Univerzitet u Tuzli

Farmaceutski fakultet

Tuzla,  

ISPITNI TERMINI – I GODINA STUDIJA

Akademska godina 2019/2020

 

 

(studenti koji prvi put slušaju nastavu 2019/2020, obnova, prenešeni ispiti u narednu godinu studija)

PREDMET Završni ispit

(januarsko februarski I)

Popravni ispit

(januarsko februarski I)

Aprilski ispitni rok Popravni ispit

(Junsko-julski I)

Dodatni popravni

(Junsko-julski I)

Matematika 20.01.2020.

8-10

A2, Kampus

03.02. 2020.

8-10

A2, Kampus

Opća hemija sa stehiometrijom 22.01.2020.

8-10

A3, Kampus

05.02.2020.

8-10

A3, Kampus

Biologija sa humanom genetikom 24.01.2020.

8-10,

A2, Kampus

07.02. 2020.

8-10,

A2, Kampus

Informatika 27.01.2020.

15.30-17.30,

A1, Kampus

10.02.2020.

15.30-17.30,

A1, Kampus

Uvod u farmaciju 28.01.2020.

10-11,            

A1, Kampus

11.02. 2020.

10-11              

A1 Kampus

Nauka o prehrani 31.01.2020.

14-15

A1 Kampus

14.02.2020.

14-15

A1 Kampus

Molekularne biohemijske metode u farmaciji 31.01.2020.

14-15

A1 Kampus

14.02.2020.

14-15

A1 Kampus

Anatomija 20.01.2020.

8  –

Zavod za Anatomiju MF

Studenti koji žele pristupiti ispitu dužni su u sedmici od 13.01. do 17.01. 2020. godine javiti na Zavod radi tačnog rasporeda polaganja ispita

03.02.2020.

8 –

Zavod za Anatomiju MF

Studenti koji žele pristupiti ispitu dužni su u sedmici od 13.01. do 17.01. 2020. godine javiti na Zavod radi tačnog rasporeda polaganja ispita

Histologija 20.01.2020.

8  –

Zavod za Histologiju MF

Studenti koji žele pristupiti ispitu dužni su u sedmici od 13.01. do 17.01. 2020. godine javiti na Zavod radi tačnog rasporeda polaganja ispita

03.02.2020.

8 –

Zavod za Histologiju  MF

Studenti koji žele pristupiti ispitu dužni su u sedmici od 13.01. do 17.01. 2020. godine javiti na Zavod radi tačnog rasporeda polaganja ispita

Fizika 21.01.2020.

8-10

A1, Kampus

04.02. 2020.

8-10

A1, Kampus

Analitička hemija I 23.01.2020.

8-10

A3, Kampus

06.02.2020.

8-10

A3, Kampus

Neogranska hemija 28.01.2020.

11-13,

A1, Kampus

11.02. 2020.

11-13,

A1, Kampus

Socijalna farmacija 20.01.2020.

10 sati

Lab 11

Farmaceutski fakultet

03.02.2020.

10 sati

Lab11

Farmaceutski fakultet

Ćelija kao lijek 20.01.2020.

10 sati

Lab 11

Farmaceutski fakultet

03.02.2020.

10 sati

Lab11

Farmaceutski fakultet

Tjelesni i zdravstveni odgoj