Raspored Predavanja i vježbi za V semestar akademske 2019/20 – III Godina

 

TREĆA GODINA

 

RASPORED PREDAVANJA ZA  V  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/20

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
MIKROBIOLOGIJA

2/0/2

        12-14

A3 Kampus

Dr.sc. Fatima Numanović, red.prof.

Dr.sc.Nijaz Tihić, vanr.prof.

Dr.sc.Merima Gegić, doc.

 
BIOHEMIJA I

3/0/3

  10.15-12.30

A1 Kampus

Dr.sc.Lejla Begić, red.prof.

       
FARMACEUTSKA HEMIJA I

4/0/4

      16-19.00

A3 Kampus

Dr.sc.Miralem Smajić, doc.

   
ANALIZA I KONTROLA LIJEKOVA I

2/0/2

Blok nastava

Srijeda 20.11.2019. 8- 16 (Ovisno o raspoloživosti A1, A2 ili A3 Kampus) dr.sc. Alija Uzunović, vanr.prof.

Četvrtak 21.11.2019. 8-14 (Ovisno o raspoloživosti A1, A2 ili A3 Kampus) dr.sc. Alija Uzunović, vanr.prof.

Petak 22.11.2019. 14 -19 (Ovisno o raspoloživosti A1, A2 ili A3 Kampus) dr.sc. Alija Uzunović, vanr.prof.

Subota 23.11.2019. 8-19 A1 TF dr.sc. Alija Uzunović, vanr.prof.

PROTEINSKA BIOHEMIJA (izborni)

2/0/1

10.30-12.00

A2 Kampus

Dr.sc.Aida Smajlović, vanr.prof.

                         
DIZAJNIRANJE I SINTEZA LIJEKOVA (izborni)

2/0/1

                                                 14-15.30

PMF 203

Dr.sc. Melita Huremović

 

 

   

  TREĆA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  V  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/20

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
MIKROBIOLOGIJA

2/0/2

  UKC Zavod za Mikrobiologiju

L1 ponedeljak 14.30 – 15.45

L2 ponedeljak 15.45 – 17

L3 petak 15,45 – 17

L4 srijeda 12.15 – 13.30

 

Asistenti: Boris Fricensaft

Selma Vugić

Nejra Mrahorović Kadić

Amela Bećirović

BIOHEMIJA I

3/0/3

  Lab za biohemiju MF

L1 L2  srijeda 15,30-17,45

L3 L4 srijeda 17,45-19,30

 

Asistenti: Dalila Imamović

Nedim Begić

FARMACEUTSKA HEMIJA I

4/0/4

  Lab 8 FMF (TF)

L1 srijeda 12-15,30

L2 srijeda 8,30-12

L3 ponedjeljak 12,30-16

L4 utorak 13-16,30

 

Asistenti: Amra Džambić

ANALIZA I KONTROLA LIJEKOVA I

2/0/2

  Lab 8 FMF (TF)

L1 utorak 18-19,30

L2 ponedjeljak 17,30-19

L3 ponedjeljak 16-17,30

L4 utorak 16,30-18

 

Asistenti: Aldijana Mahmutović

PROTEINSKA BIOHEMIJA (izborni)

2/0/1

  Srijeda 17-18 Lab za Biohemiju MF

Srijeda 18-19 Lab za Biohemiju MF

Asistent: Dalila Imamović

DIZAJNIRANJE I SINTEZA LIJEKOVA (izborni)

2/0/1

  Četvrtak 12.30-14 Aida Taletović, Sala 4 TF

Četvrtak 12.30-14 Edina Husejnović, Lab. 107 TF