Raspored Predavanja i vježbi za III semestar akademske 2019/20 – II Godina

FARMACEUTSKI FAKULTET

DRUGA GODINA

 

RASPORED PREDAVANJA ZA  III  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/20

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
ORGANSKA HEMIJA I

3/0/2

        8.30-11

A2 Kampus

Dr.sc. Snježana Marić, vanr.prof.

 
FIZIOLOGIJA

4/0/2

    13-16

A1 Medicinski fakultet

Dr.sc. Farid Ljuca, red.prof.

     
ANALITIČKA HEMIJA II

2/0/2

    8-10

A3 Kampus

Dr.sc. Mersiha Suljkanović, vanr.prof.

 

     
FIZIKALNA HEMIJA

3/0/1

      8.30-11

A3 Kampus

Dr.sc.Husejin Keran, red.prof.

   
INSTRUMENTALNA FARMACEUTSKA ANALIZA

3/0/2

        12-14.30

A2 Kampus

Dr.sc.Amra Selimović, doc.

 
PRIMJENA TERMIČKE ANALIZE U FARMACIJI

2/0/0    (izborni)

12-14

A1 Tehnološki fakultet

Dr.sc. Amra Odobašić, red.prof.

Dr.sc. Indira Šestan, doc.

         
NOMENKLATURA ORGANSKIH FARMACEUTIKA

2/0/0  (izborni)

11-13

Sala 4 TF

Dr.sc.Snježana Marić, vanr.prof.

         


DRUGA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  III  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2018/19

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
ORGANSKA HEMIJA I

3/0/2

  Laboratorij za organsku hemiju TF

L1 utorak 11-13 TF

L2 ponedjeljak 14-16 TF

L3 četvrtak  11-12,30 TF

L4 četvratak 15,30-17 TF

L5 četvrtak 14-15,30 TF

Asistenti: Aida Teletović

Edina Husejinović

FIZIOLOGIJA

4/0/2

  Zavod za Fiziologiju i Patofiziologiju, MF

L1iL2 ponedjeljak 8-9,30 MF

L3iL4 ponedjeljak 9,30-11 MF

L5 srijeda 11-12,30 MF

Asistenti: Emin Grbić

ANALITIČKA HEMIJA II

3/0/2

  Laboratorij za Analitičku hemiju, TF

L1 utorak 8-11 TF

L2 četvrtak 12-14 TF

L3 utorak 12-14TF

L4 utorak 14-16 TF

L5 utorak 10-12 TF

Asistenti: Selmina Hodžić

Edita Bijelić

FIZIKALNA HEMIJA

3/0/2

  Laboratorij za Fizikalnu hemiju, TF

L1 četvrtak 12-13 TF

L2 ponedjeljak  16-17 TF

L3 srijeda 16-17 TF

L4 ponedjeljak  17-18 TF

L5 srijeda  16-17 TF

Asistenti: Melisa Ahmetović

Almedin Mujanović

INSTRUMENTALNA FARMACEUTSKA ANALIZA   Laboratorij za Anlitičku hemiju, TF

L1 četvrtak 14-16  TF

L2 utorak 12-14  TF

L3 utorak 10-12  TF

L4 utorak 8-10  TF

L5 četvrtak 12-14  TF

Asistenti: Edita Bijelić

Halid Junuzović