Raspored Predavanja i vježbi za I semestar akademske 2019/20 – I Godina

FARMACEUTSKI FAKULTET

PRVA GODINA

 

RASPORED PREDAVANJA ZA  I  SEMESTAR AKADEMSKE 2019/2020

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
MATEMATIKA

3/2/0

  8-10.15

A1 Kampus

Dr.sc.Zehra Nurkanović, red.prof.

 

       
OPĆA HEMIJA SA STEHIOMETRIJOM

3/2/2

    10.00-12.15

A3 Kampus

Dr.sc.Aida Crnkić, red.prof.

     
BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM

3/1/2

8 – 10.30

A2 Kampus

Dr.sc.Vesna Hadžoavdić, vanr.prof.

Dr.sc. Suad Širanović, doc.

         
INFORMATIKA

2/0/1

16-18

A3 Kampus

Dr.sc. Zekerijah Šabanović, vanr.prof.

         
UVOD U FARMACIJU

1/0/0

        11-12

A2 Kampus

Dr.sc.Lejla Begić, red.prof.

 
NAUKA O PREHRANI (izborni)

2/0/0

       

 

16-18

A1 TF

Dr.sc. Midhat Jašić, red.prof.

   
MOLEKULARNO BIOHEMIJSKE METODE U FARMACIJI (izborni)

2/0/0

    12.30-14

A3 Kampus

Dr.sc.Adaleta Softić, vanr.prof.

     


PRVA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  I  SEMESTAR AKADEMSKA 2019/2020

PREDMET

Fond sati (P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE

   (L)

MATEMATIKA

3/2/0

T1četvrtak 16-17,30 A1 Kampus

T2četvrtak 17,30-19 A1 Kampus

T3 utorak 16-17,30 A2 Kampus

 

Asistenti: Edina Atiković

Adnan Hrnjić

OPĆA HEMIJA SA STEHIOMETRIJOM

3/2/2

T1 (L1+L2) četvrtak 14-15.30 Učionica PMF  Kampus

T2 (L3+L4) petak 8.0-9.30 Učionica PMF  Kampus

T3 (L5+L6) petak 9.30-11 Učionica  PMF  Kampus

 

Asistenti: Jasmina Dedić

Bianka Smajlović

Laboratorij za Opću hemiju, TF

L1 četvrtak  12 – 13.30

L2 ponedjeljak   12-13,30

L3 ponedeljak 13,30 – 15,00

L4 ponedeljak 12-13,30

L5 utorak 10,30-12

L6 utorak 13,30 – 15

 

Asistenti: Jasmina Dedić

Bianka Smajlović

BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM

3/1/2

 TF

T1, T2, T3  petak 17.10 – 19.25

 

 

 

Asistenti: Selma Baćinović

Irma Mujkić

Lab 49 i 51 TF

L1  srijeda 15.30 – 17

L2  srijeda 17 – 18.30

L3  srijeda 8 – 9.30

L4  petak 13 – 14.30

L5  utorak 12.30 – 14

L6  petak 14.30 – 16

 

Asistenti: Selma Baćinović

Irma Mujkić

INFORMATIKA

2/0/1

Sala za Informatiku, MF

L1 i L2 utorak 18-19,30 MF

L3 i L4 srijeda 15-16,30 MF

L5 i L6 srijeda 16,30-18 MF

 

Svake druge sedmice

Asistenti: Amir Mahmutović

Adnan Mulaosmanović

Ahmed Begić

NAUKA O PREHRANI

2/0/0

MOLEKULARNO BIOHEMIJSKE METODE U FARMACIJI

2/0/0