Erasmus+ poziv za projektne prijave za 2020. godinu

Obavještavamo vas da je otvoren Erasmus+ poziv za projektne prijave za 2020. godinu.  Poziv je otvoren za sve javne i privatne institucije koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Skupine mladih koje su aktivne u radu sa mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za finansiranje za mobilnost u svrhu učenja mladih osoba i osoba koje rade s mladima te za strateška partnerstva u području mladih.

Link sa web stranice:
http://www.untz.ba/index.php?page=otvoren-erasmus-plus-poziv-za-projektne-prijave-za-2020-godinu-novembar2019