IV Kongres farmaceuta BiH sa međunarodnim učešćem

 

U Sarajevu je u periodu 10.10. – 13.10.2019. godine, održan IV Kongres farmaceuta BiH sa međunarodnim učešćem.

Naši nastavnici, saradnici i studenti su uzeli učešće na Kongresu sa brojnim radovima u vidu usmenih i poster prezentacija. 

Ovom prilikom se zahvaljujemo organizatorima Kongresa, a naročito Komori magistara farmacije FBiH, koja je omogućila odlazak i boravak naših studenata i uposlenika za vrijeme trajanja Kongresa.