Lista stručnjaka iz prakse

Univerzitet u Tuzli

Farmaceutski fakultet

Tuzla, 19.09.2019.  godine

 

 

Naučno nastavnom vijeću Farmaceutskog fakultet

Predmet: Dopuna Liste stručnjaka iz prakse za ak. 2019/2020. godine

r.br. Ime i prezime UNO
1. ANJA DIVKOVIĆ BIOHEMIJA
2. AZRA OSMANOVIĆ FARMAKOGNOZIJA
3. DAMIR ALIČIĆ BROMATOLOGIJA
4. SANDRA MARIJANČEVIĆ BIOHEMIJA
5. DINO CRNKIĆ BROMATOLOGIJA
6. DUBRAVKA MIŠIĆ FARMACEUTSK TEHNOLOGIJA
7. ELVIS TRGOVČIĆ BIOHEMIJA
8. EMIR TRANČEVIĆ BIOHEMIJA
9. IVA LAMEŠIĆ BROMATOLOGIJA
10. IVANA PRANJIĆ FARMAKOGNOZIJA
11. JASNA HUKIĆ FARMAKOGNOZIJA
12. JASNA RAHIMIĆ FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA
13. LEJLA MUTAPČIĆ BROMATOLOGIJA
14. LEJLA ZAHIROVIĆ BROMATOLOGIJA
15. LJILJANA BABOVIĆ BIOHEMIJA
16. MEDIHA HODŽIĆ FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA
17. MERIMA HAMZIĆ FARMACEUTSKA ANALITIKA
18. NADA SKOKIĆ BIOHEMIJA
19. NEJRA HODŽIĆ BROMATOLOGIJA
20. NERMINA HASANBAŠIĆ BROMATOLOGIJA
21. NEVRES HURIĆ BIOHEMIJA
22. SADIJA SMAJLOVIĆ BROMATOLOGIJA
23. VESNA HASIĆ BIOHEMIJA
24. ZDENO MUMINOVIĆ BIOHEMIJA
25. AMER OSMANOVIĆ FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA

 

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

        Dr.sc.Nahida Srabović, doc.