Plan realizacije nastave za saradnike na Farmaceutskom fakultetu u akademskoj 2019/20

Plan realizacije nastave na FARMACEUTSKI FAKULTET u akademskoj 2019/20.godini
odsjek/studijski program ………………..
Nastavni predmet Nastavnik/saradnik (zvanje) Plan Obavezni broj Zaposlen: Mjesto Predmet Vođeni broj grupa Ukupno
sati
Zimski Ljetni ili izborni ECTS Univerzitet prebivališta iz UNO Zimski Ljetni
P A L P A L predmet bodova spoljni sarad. izbora P A L P A L P V
I GODINA ( inovirani studijski program)
Uvod u farmaciju 1 0 0 obavezni 2
Nauka o prehrani 2 0 0 izborni 3
Okolišna toksikologija (izborni) 2 0 0 izborni 3
 Molekularno-biohemijske metode u farmaciji (Izborni) 2 0 0 izborni 3
Socijalna farmacija (izborni) 2 0 0 izborni 3
Ćelija kao lijek (Izborni) 2 0 0 izborni 3
Nastavni predmet Nastavnik/saradnik (zvanje) Plan Obavezni broj Zaposlen: Mjesto Predmet Vođeni broj grupa Ukupno
sati
Zimski Ljetni ili izborni ECTS Univerzitet prebivališta iz UNO Zimski Ljetni
P A L P A L predmet bodova spoljni sarad. izbora P A L P A L P V
II GODINA  ( inovirani studijski program) Instrumentalna farmaceutska analiza 3 0 2 obavezni 5
Fizikalna farmacija 2 0 2 obavezni 5
Farmaceutska botanika Ermina Cilović Kozarević, v.ass. 3 0 2 obavezni 5 UN Tuzla da 3 6
Azra Osmanović, str.pr. SS Lukavac 2 4
Fitofarmacija 2 0 0 obavezni 3
Kozmetologija 2 0 0 izborni 3
Izolacija prirodnih ljekovitih supstanci 2 0 0 izborni 3
Nastavni predmet Nastavnik/saradnik (zvanje) Plan Obavezni broj Zaposlen: Mjesto Predmet Vođeni broj grupa Ukupno
sati
Zimski Ljetni ili izborni ECTS Univerzitet prebivališta iz UNO Zimski Ljetni
P A L P A L predmet bodova spoljni sarad. izbora P A L P A L P V
III GODINA Biohemija I Dalila Imamović, ass. 3 0 3 obavezni 7 UN Tuzla da 2 6
Nedim Begić, ass. SS Tuzla da 2 6
Farmaceutska hemija I Amra Džambić, v. ass. 4 0 4 obavezni 9 UN Tuzla da 4 16
Analiza i kontrola lijekova I Aldijana Mahmutović, ass. 2 0 2 obavezni 5 SS Tuzla da 4 8
Proteinska biohemija Dalila Imamović, ass. 2 0 1 izborni 3 UN Tuzla da 2 2
Dizajniranje i sinteza lijekova 2 0 1 izborni 3 Tuzla da
Aida Taletović, ass. UN 2 1
(izbor na PMF na UNO Organska hemija – ekv)
Biohemija II Esmeralda Dautović,v. ass. 3 0 2 obavezni 6 UN Tuzla da 1 2
Nedim Begić, ass. SS Tuzla da 3 6
Farmaceutska hemija II Amra Džambić, v.ass. 3 0 5 obavezni 10 UN Tuzla da 2,8 14
Nađa Hadžiselimović, ass. NZ Tuzla da 1,2 6
Analiza i kontrola lijekova II Maida Šljivić Husejnović, v.ass. 2 0 2 obavezni 5 UN Tuzla da 4 8
Bromatologija Dino Crnkić, str.pr.(student III ciklusa) 2 0 2 obavezni 6 SS Tuzla 1 2
Lejla Mutapčić, str.pr. SS Tuzla 1 2
Nejra Hodžić,str.pr. SS Tuzla 1 2
Iva Lamešić, str.pr. SS Tuzla 0,4 0,8
Damir Alihodžić, str.pr. SS Tuzla 0,2 0,4
Nermina Hasanbašić, str.pr. SS Tuzla 0,2 0,4
Sadija Smajlović, str.pr. SS Tuzla 0,2 0,4
Nastavni predmet Nastavnik/saradnik (zvanje) Plan Obavezni broj Zaposlen: Mjesto Predmet Vođeni broj grupa Ukupno
sati
Zimski Ljetni ili izborni ECTS Univerzitet prebivališta iz UNO Zimski Ljetni
P A L P A L predmet bodova spoljni sarad. izbora P A L P A L P V
IV GODINA Farmakognozija I Ermina Cilović Kozarević, v. ass. 3 0 3 obavezni 7 UN Tuzla Da 5 15
Farmaceutska tehnologija I 4 0 3 obavezni 8
Merima Ibišević, v.ass. UN Tuzla Da 5 15
Toksikologija sa analitikom 3 0 2 obavezni 6
Aldijana Mahmutović, ass. SS Tuzla Da 2 4
Merima Hamzić, str.pr. SS Tuzla 4 8
Primjena polimernih materijala u farmaceutskoj industriji 2 0 0 izborni 3
Biohemija nastanka i razvoja raka 2 0 0 izborni 3
Socijalna farmacija 2 0 0 izborni 3
Farmakognozija II Ermina Cilović Kozarević, v.ass. 3 0 3 obavezni 7 UN Tuzla Da 3 9
Ivana Pranjić, str.pr. SS Tuzla Da 1 3
Jasna Hukić, str.pr. SS Tuzla Da 1 3
Farmaceutska tehnologija II Merima Ibišević, v.ass. 4 0 5 obavezni 10 UN Tuzla Da 3 15
Enida Karić, ass. NZ Tuzla Da 2 10
Farmakokinetika i biofarmacija Enida Karić, ass. 2 0 2 obavezni 5 SS Tuzla Da 1 2
Amer Osmanović, str.pr. SS Tuzla 4 8
Klinička biohemija I 2 0 0 obavezni 3
Nastavni predmet Nastavnik/saradnik (zvanje) Plan Obavezni broj Zaposlen: Mjesto Predmet Vođeni broj grupa Ukupno
sati
Zimski Ljetni ili izborni ECTS Univerzitet prebivališta iz UNO Zimski Ljetni
P A L P A L predmet bodova spoljni sarad. izbora P A L P A L P V
V GODINA Klinička biohemija II Alma Jahić, v.ass. 4 0 3 NZ Tuzla da 5 15
Ljiljana Babović, str.pr. SS Tuzla 2,5 7,5
Nada Skokić str.pr. SS Tuzla 1,5 4,5
Anja Divković, str.pr. SS Tuzla 1 3
Farmaceutska biotehnologija Alma Jahić, v.ass. 2 0 1 obavezni 3 SS Tuzla da 5 5
Arnela Moranjkić, ass. SS Tuzla da 1 1
Farmaceutska etika i zakonodavstvo 2 0 0 obavezni 2
Klinička farmacija i farmaceutska njega Una Suljić, v.ass. 2 0 1 obavezni 3 SS Tuzla da 6 6
Imunohemija sa osnovama imunologije Sandra Marijančević, str.pr. 2 0 1 obavezni 3 SS Tuzla 6 6
Biohemija lijekova Nada Skokić str.pr. 2 0 1 obavezni 3 SS Tuzla 4,5 4,5
Emir Trnačević, str.pr. SS Tuzla 4,5 5,5
Anja Divković, str.pr. SS Tuzla 1 1
Metodologija istraživanja sa biostatistikom obavezni 3
2 0 0
Predsjedavajući NNV-a: