Plan realizacije nastave za nastavnike na Farmaceutskom fakultetu u akademskoj 2019/20

Pokrivenost nastave na Fakultetu FARMACEUTSKI FAKULTET u akademskoj 2019/20. godini
odsjek/studijski program: Farmacija (integrisani I i II ciklus)
Nastavni predmet Plan Nastavnik/saradnik (zvanje) Zaposlen: Mjesto Predmet Vođeni broj grupa Ukupno
sati
Zimski Ljetni Univerzitet prebivališta iz UNO Zimski Ljetni
P A L P A L spoljni sarad. izbora P A L P A L P V
I  (studijski program sa primjenom od ak.2018/2019.) Matematika 3 2 0 Zehra Nurkanović, red.prof.
Opća hemija sa stehiometrijom (obavezni) 3 2 2 Aida Crnkić, red.prof.
Biologija sa humanom genetikom (obavezni) 3 1 2 Vesna Hadžiavdić, vanr.prof.
Uvod u farmaciju 1 0 0 Lejla Begić, red.prof. UN Tuzla da 1 1
Informatika (obavezni) 2 0 1 Zekerijah Šabanović, vanr.prof.
Nauka o prehrani (izborni) 2 0 0 Midhat Jašić, red.prof. UN Tuzla da 2 2
(izbor na UNO Nut TF UNTZ -ekv.)
Molekularno-biohemijske metode u farmaciji (izborni) 2 0 0 Adaleta Softić,vanr.prof. UN Tuzla da 2 2
Anatomija (obavezni) 2 0 0 Jasmin Delić, red.prof.
Histologija (obavezni) 2 0 1 Melisa Lelić, doc.
Fizika (obavezni) 3 0 1 Feriz Adrović, red.prof.
Analitička hemija I (obavezni) 4 2 3 Mersiha Suljkanović, vanr.prof.
Neorganska hemija (obavezni) 3 1 2 Aida Crnkić, red.prof.
Socijalna farmacija (izborni) 2 0 0 Munevera Bećarević, doc. SS Tuzla da 2 2
(Izbor na MF, ekv. UNO)
Ćelija kao lijek (izborni) 2 0 0 Suada Ramić, vanr.prof.. UN Tuzla da 0,67 0,67
Melisa Lelić, doc. UN Tuzla da 0,66 0,66
Sergije Marković, doc. UN Tuzla da 0,66 0,66
Nastavni predmet Plan Nastavnik/saradnik (zvanje) Zaposlen: Mjesto Predmet Vođeni broj grupa Ukupno
sati
Zimski Ljetni Univerzitet prebivališta iz UNO Zimski Ljetni
P A L P A L spoljni sarad. izbora P A L P A L P V
II GODINA Analitička hemija II (obavezni) 2 0 2 Mirsad Salkić, red.prof.
Fiziologija (obavezni) 4 0 2 Farid Ljuca, red.prof.
Organska hemija I (obavezni) 3 0 2 Snježana Marić, vanr.prof.
Fizikalna hemija (obavezni) 3 0 1 Husejin Keran, red.prof.
Instrumentalna farmaceutska analiza (obavezni) 3 0 2 Amra Selimović, doc. UN Tuzla da 2 2
(Izbor na TF-u UNO Analitička hemija – ekv)
Nomenklatura organskih farmaceutika (izborni) 2 0 0 Snježana Marić, vanr.prof. (izbor na PMF UNO Organska hemija – ekv) UN Tuzla da 2 2
Primjena termičke analize u farmaciji (izborni) 2 0 0 Amra Odobašić, red.prof. (Izbor na TF u UNO Fizikalna hemija – ekv.) UN Tuzla da 1 1
Indira Šestan, doc. Izbor na TF u UNO Fizikalna hemija – ekv.) UN Tuzla da 1 1
Patofiziologija  (obavezni) 3 0 3 Selmira Brkić, red.prof.
Orhganska hemija II (obavezni) 3 0 2 Zahida Ademović, vanr.prof.
Fizikalna farmacija (obavezni) 2 0 2 Amra Odobašić, red.prof. UN Tuzla da 2 2
(Izbor na TF u UNO Fizikalna hemija – ekv.)
Farmaceutska botanika (obavezni) 3 0 2 Broza Šarić Kundalić, vanr.prof.. SS Beč da 2 2
Sanida Bektić, vanr.prof. UN Tuzla ne 1 1
Fitofarmacija (obavezni) 2 0 0 Broza Šarić Kundalić, vanr.prof.. SS Beč da 2 2
Kozmetologija (izborni) 2 0 0 Saša Pilipović, vanr.prof. SS Sarajevo da 0,13 0,13
Nermina Hadžigrahić, red. prof UN Tuzla ne 0,13 0,13
Edin Suljagić, vanr.prof. SS Tuzla ne 1,48 1,48
Eldina Malkić Salihbegović SS Tuzla ne 0,26 0,26
Izolacija prirodnih ljekovitih supstanci (izborni) 2 0 0 Broza Šarić Kundalić, vanr.prof.. UN Beč da 2 2
Nastavni predmet Plan Nastavnik/saradnik (zvanje) Zaposlen: Mjesto Predmet Vođeni broj grupa Ukupno
sati
Zimski Ljetni Univerzitet prebivališta iz UNO Zimski Ljetni
P A L P A L spoljni sarad. izbora P A L P A L P V
III GODINA Mikrobiologija (obavezni) 2 0 2 Fatima Numanović, red.prof.
Biohemija I (obavezni) 3 0 3 Lejla Begić, red. prof. UN Tuzla da 3 3
Farmaceutska hemija I (obavezni) 4 0 4 Miralem Smajić, doc. (izbor na UNTZ) SS Tuzla da 4 4
Analiza i kontrola lijekova I (obavezni) 2 0 2 Alija Uzunović, vanr.prof. (izbor na UNTZ) SS Visoko da 2 2
Proteinska biohemija (izborni) 2 0 1 Aida Smajlović, vanr. prof. UN Tuzla da 1,5 1,5
Nahida Srabović, doc. UN Tuzla da 0,5 0,5
Dizajniranje i sinteza lijekova (izborni) 2 0 1 Melita Huremović, doc. UN Tuzla da 1 1
Maida Srabović, doc. UN Tuzla da 1 1
Biohemija II (obavezni) 3 0 2 Zlata Mujagić, red. prof. UN Tuzla da 2 2
Lejla Begić, red. prof. UN Tuzla da 1 1
Farmaceutska hemija II (obavezni) 3 0 5 Miralem Smajić, doc.  (izbor na UNTZ) SS Tuzla da 3 3
Analiza i kontrola lijekova II (obavezni) 2 0 2 Alija Uzunović, vanr.prof. (izbor na UNTZ) SS Visoko da 2 2
Bromatologija (obavezni) 4 0 2 Midhat Jašić, red. prof. UN Tuzla ne 4 4
(izbor na UNO Nut TF UNTZ – ekv.)
Nastavni predmet Plan Nastavnik/saradnik (zvanje) Zaposlen: Mjesto Predmet Vođeni broj grupa Ukupno
sati
Zimski Ljetni Univerzitet prebivališta iz UNO Zimski Ljetni
P A L P A L spoljni sarad. izbora P A L P A L P V
IV GODINA Farmakognozija I (obavezni) 3 0 3 Broza Šarić-Kundalić, vanr.prof. SS Beč da 3 3
(Izbor na UNTZ)
Farmaceutska tehnologija I (obavezni) 4 0 3 Saša Pilipović,doc. (izbor na UNTZ) SS Sarajevo da 4 4
Farmakologija I (obavezni) 3 0 2 Mensura Ašćerić, red. prof.
Toksikologija sa analitikom (obavezni) 3 0 2 Alija Uzunović, vanr.prof. (izbor na UNTZ) SS Visoko da 3 3
Primjena polimernih materijala u farmaceutskoj industriji (izborni) 2 0 0 Zahida Ademović, vanr. prof. (izbor na UNO TF -ekv) UN Tuzla da 2 2
Biohemija nastanka i razvoja raka (izborni) 2 0 0 Adaleta Softić, vanr.prof. UN Tuzla da 2 2
Farmakognozija II (obavezni) 3 0 3 Broza Šarić-Kundalić, vanr.prof.(izbor na UNTZ) SS Beč da 3 3
Farmaceutska tehnologija II (obavezni) 4 0 5 Saša Pilipović, vanr.prof. (izbor na UNTZ) SS Sarajevo da 4 4
Farmakologija II (obavezni) 2 0 2 Mensura Ašćerić, red. prof.
Farmakokinetika i biofarmacija (obavezni) 2 0 2 Saša Pilipović, vanr.prof. (izbor na UNTZ) SS Sarajevo da 2 2
Klinička biohemija I (obavezni) 2 0 0 Zlata Mujagić, red. prof. UN Tuzla da 2 2
Nastavni predmet Plan Nastavnik/saradnik (zvanje) Zaposlen: Mjesto Predmet Vođeni broj grupa Ukupno
sati
Zimski Ljetni Univerzitet prebivališta iz UNO Zimski Ljetni
P A L P A L spoljni sarad. izbora P A L P A L P V
V GODINA Klinička biohemija II (obavezni) 4 0 3 Zlata Mujagić, red. prof. UN Tuzla da 4 4
Farmaceutska biotehnologija (obavezni) 2 0 1
Aida Smajlović, vanr. prof. UN Tuzla da 2 2
Farmaceutska etika i zakonodavstvo (obavezni) 2 0 0
Munevera Bećarević, doc SS Tuzla da 2 2
(izbor na MF UNTZ UNO – ekv)
Klinička farmacija i farmaceutska njega (obavezni) 2 0 1 Edisa Trumić, doc. SS Tuzla da 2 2
Biohemija lijekova (obavezni) 2 0 1 Zlata Mujagić, red. prof. UN Tuzla da 2 2
Metodologija istraživanja sa biostatistikom (obavezni) 2 0 0 Aida Smajlović, vanr. prof. UN Tuzla da 2 2
UN Tuzla da
Imunohemija sa osnovama imunologije (obavezni) 2 0 1 Adaleta Softić, vanr.prof. UN Tuzla da 2 2
Kontrola kvaliteta biofarmaceutika (izborni) 2 0 0 Nahida Srabović, doc. UN Tuzla da 2 2
Farmaceutski menadžment (izborni) 2 0 0 Munevera Bećarević, doc SS Tuzla da 2 2
(izbor na MF UNTZ UNO – ekv)