Odbrana Doktorske disertacije mr. ph. Ermine Cilović Kozarević

 

 

Na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, dana 18.11.2019. godine zakazana je javna odbrana doktorske disertacije na temu:

 

“Ispitivanje fenolnih sastojaka i varijabilnosti hemijskog sastava etarskih ulja u odabranim biljnim vrstama rodova Inula, Pulicaria i Telekia”

 

Kandidata mr.ph. Ermine Cilović Kozarević.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se dana 18.11.2019. godine u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.