UVJETI ZA UPIS STUDENATA NA III CIKLUS – DOKTORSKI STUDIJ “FARMACEUTSKE ZNANOSTI” NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI

Opći uvjeti Kandidati koji imaju završen integrirani petogodišnji studij na Farmaceutskom fakultetu (magistri farmacije) i Farmaceutsko-biohemijskom fakultetu (1 i 2. ciklus najmanje 300 ECTS). Kandidati  koji su stekli naučni stepen magistra farmaceutskih nauka. Izuzetno, na doktorski studij se mogu upisati Detaljnije …

Drugi prijemni rok

Prijemni ispit (II upisni rok) na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održaće se 04.09.2018. godine sa početkom u 10 sati. Studenti su dužni doći 30 minuta ranije ispred Studentske službe Farmaceutskog fakulteta.