UVJETI ZA UPIS STUDENATA NA III CIKLUS – DOKTORSKI STUDIJ “FARMACEUTSKE ZNANOSTI” NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI

Opći uvjeti Kandidati koji imaju završen integrirani petogodišnji studij na Farmaceutskom fakultetu (magistri farmacije) i Farmaceutsko-biohemijskom fakultetu (1 i 2. ciklus najmanje 300 ECTS). Kandidati  koji su stekli naučni stepen magistra farmaceutskih nauka. Izuzetno, na doktorski studij se mogu upisati Detaljnije

Drugi prijemni rok

Prijemni ispit (II upisni rok) na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održaće se 04.09.2018. godine sa početkom u 10 sati. Studenti su dužni doći 30 minuta ranije ispred Studentske službe Farmaceutskog fakulteta.